Logga in

Standard för megawattladdning

Publicerad
24 feb 2022, 09:42

Med tunga vägtransporter på el behövs laddning där stora energimängder kan överföras på kort tid. Hur ska högeffektladdning gå till, det ska nu standardiseras.

Text

– Standardisering av laddstationer för högeffektladdning har blivit alltmer intressant i och med att även tung trafik håller på att elektrifieras. Här är det speciellt viktigt att ladda stora energimängder på kort tid och med korta stilleståndstider, konstaterar Peter Herbert på Vattenfall AB Research & Development.

–  Man pratar om ”MW-laddning”, säger han och menar att det även kan bli av intresse för personbilsladdning, men med en mer avlägsen tidshorisont.

Eldrift
10 transportbilar som lättar på klimatsamvetet

Elektrifiering
Vart tar elvägen vägen?

Peter Herbert är ordförande i den tekniska kommittén IEC TC 69, som är den grupp inom den internationella standardiseringen som arbetar med standarder för laddning av elfordon.

–  Ett standardiseringsprojekt för megawattladdning har nyligen startat i IEC TC 69, säger han, och tillägger att aktiviteter förbereds även inom ISO beträffande standardisering på fordonssidan.

IEC och ISO är de båda internationella standardiseringsorganisationerna. IEC arbetar i huvudsak med el och elektronik medan till exempel just fordon ligger inom ISO. Flera svenska intressenter är engagerade, säger Peter Herbert, och fortsätter:

–  Som vanligt hävdar jag att det är arbetet inom IEC TC 69 och dess motsvarighet inom ISO som skapar kraft i elektrifieringen av transporter genom att skapa tydlighet för marknadens aktörer. Genom att delta i standardiseringsgrupper har man fina möjligheter att påverka, men också att få insyn och förståelse för vart utvecklingen är på väg och varför.

Ger 10 mils räckvidd på under 3 minuter:
ABB lanserar världens snabbaste billaddare

Svenska företag och statliga verk deltar i IEC TC 69 genom spegelkommittén SEK TK 69 Elbilsdrift inom SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. Där pågår också arbete med en internationell standard för automatisk laddning av tunga fordon, till exempel för laddning av bussar vid uppehåll på hållplatser. Utgångspunkten är den europeiska standard som kom förra året. Samtidigt arbetar en annan grupp inom IEC med själva kontakten för megawattladdning.

Anläggningar för megawattladdning kan vara aktuella att kombinera med elektriska energilager och lokala likströmsnät, två andra områden där tekniska standarder tas fram inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Inom IEC tas standarder fram i samarbete mellan specialister från många länder. Det ger ett utbyte av kunskap och erfarenheter bland dem som är med. Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet.