Logga in

Söderbergföretagen förvärvar Olssons Elektromekaniska

Publicerad
15 jan 2021, 13:10
| Uppdaterad
22 mar 2021

En marknadsledande helhetsleverantör inom stationär, containermonterad och mobil reservkraft köps upp av den Malmöbaserade familjekoncernen.

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÖDERBERGGRUPPEN:

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte fungerar. Med förvärvet bildar Söderbergföretagen ett nytt affärsområde, Elkraft, där även företaget Elisolation ingår. Därmed stärker Söderbergföretagen sin närvaro inom segmentet, och ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Inte minst genom kompetensen hos Olssons Elektromekaniskas erfarna personal. Elektrifieringen i samhället ökar och det gör även efterfrågan av reservkraft. Samtidigt är infrastrukturen inom elkraftområdet eftersatt och samhället behöver göra betydande investeringar för att möta både befintliga och framtida krav från medborgare, offentliga verksamheter och kommersiella aktörer. I en tid med fler elektriska installationer än någonsin är tillförlitlig kraftförsörjning därför avgörande för många verksamheter – stora som små.

Fler förvärv i branschen i januari: Assemblin köper i Trelleborg

Storskogen köper Örnsbergs El och Data

– Elkraft är ett mycket intressant område för oss och med Olssons Elektromekaniska får vi en erfaren expert med mycket gott renommé. Tillsammans kommer vi flytta fram positionerna på marknaden ytterligare, säger Mattias Sonnenfeld, VD och koncernchef för Söderbergföretagen.

Olsson Elektromekaniska grundades redan på 1950-talet och är idag en ledande aktör inom reservkraft med ett komplett erbjudande som innefattar egen konstruktion och tillverkning, service och underhåll av reservkraftverk. En betydande del av verksamheten bygger på unika kundanpassade lösningar och man har en högt ansedd testanläggning där man kvalitetssäkrar leveranser med verklighetstrogna prov.

Reservkraft är ett lika komplicerat som viktigt område. Installationerna stödjer samhällsfunktioner, kommunikationsinstallationer och kommersiella verksamheter med trygg reservkraft när det blir avbrott i den ordinarie nätleveransen. Det innebär att ett reservkraftverk från Olssons Elektromekaniska står oanvänt nästan hela tiden, men måste leverera omedelbart när elavbrott uppstår. Det kräver kvalitet och kunskap i alla led – från konstruktion och tillverkning till service och funktionstester.

– Genom Söderbergföretagens engagemang i Olssons får vi möjlighet till bättre marknadspenetration och tillväxt. Det ska också bli intressant att börja arbeta tillsammans med nya systerbolaget Elisolation, säger Bengt Olsson, VD Olsson Elektromekaniska.