Logga in

Hur ska jag kunna ­felsöka utan spänning?

Publicerad
25 nov 2020, 05:45

­Fråga: Det är mycket prat om att arbeta säkert och att vi ska arbeta utan spänning. Hur är det då tänkt att man ska kunna felsöka?

Svar: Vi ska absolut arbeta säkert, och i Sverige anses arbetsmetoden arbete utan spänning enligt SS-EN 50110-1 vara den säkraste. Anledningen är enkel. Genom arbetsmetoden är anläggningen nämligen spänningslös så länge arbetet pågår.


En annan fråga i ämnet – om chefen kräver att vi arbetar med spänning – måste vi det?

I samma standard framgår att funktionskontroll så som mätning är en så kallad skötselåtgärd. Till skillnad från vad standarden klassar som arbete så ska det inte finnas någon elektisk fara där skötselåtgärder utförs, och därför behöver inte heller någon arbetsmetod användas. Det här innebär att du med hjälp av ändamålsenliga och säkra mätinstrument kan felsöka när anläggningen är spänningssatt eftersom det inte ska finnas en risk att du kommer i kontakt med spänningssatta oisolerade delar.

Skulle du däremot exempelvis behöva lossa på en kapsling för att göra ytterligare mätningar och då riskerar att komma i kontakt med spänningssatta oisolerade delar, ja då finns det plötsligt en elektrisk fara, och du måste använda en arbetsmetod. Eftersom anläggningen fortfarande behöver vara spänningssatt för att du ska kunna mäta, är det arbetsmetoden arbete nära spänning eller med spänning som du då ska använda.