Logga in

Ska ­botten­plattan ­verkligen skydds­utjämnas?

Publicerad
15 sep 2020, 10:25
| Uppdaterad
19 feb 2021

Fråga: Vi ska göra en nyinstallation av ett antal villor, och på ritningarna står det att armeringen i bottenplattan ska anslutas till PUS-skenan via en stållina som klamras på armeringsmattorna. Har för mig att det inte är nödvändigt eller hur är det?

Svar: Du har rätt. Med största sannolikhet behöver inte armeringen i en villas bottenplatta potentialutjämnas varken av skydds- eller funktionsskäl. 

För att armeringen ska behöva skyddsutjämnas så ska den enligt SS 4364000 411.3.1.2 vara en främmande ledande del och berörbar. Med den byggtekniken vi har idag med markisolering och dräneringslager under bottenplattan så kommer betongen att torka helt, och själva armeringen kommer aldrig i kontakt med marken. Armeringen är heller inte berörbar.

Fortfarande oklart?
Slösar du också tid på onödig skyddsutjämning?

Att det står i underlagen att armeringen ska anslutas till PUS-skenan med hjälp av stållinor visar på att husleverantören inte är helt uppdaterad med de riktlinjer som gäller idag. För det första använder de benämningen PUS-skena istället för huvudjordningsskena, som är det korrekta uttrycket. För det andra så gissar jag på att de, som så många andra, har läst vad som stod i utgåva 2 av SS 4364000 och sedan tänkt fel.  Och sedan har de hållit fast vid det. 

I utgåva 2 stod att om armeringen var tillförlitligt sammankopplad och berörbar så skulle den anslutas till huvudjordningsskenan. Det många då gjorde, och gör än idag, var att klamra en stållina på armeringsmattorna så att de blev tillförlitligt sammankopplade och sedan bocka upp linan vid huvudjordningsskenan så att den kan anslutas och därmed blir berörbar. Man skapar alltså något som från början inte fanns. 

Funktionsutjämning av armeringen i bottenplattan behövs sannolikt inte heller i en villa. Den utjämningen görs för att känslig utrustning inte ska störas ut. Sådan utrustning kan vi till exempel ha på industrier och i sjukhusmiljö, men ytterst sällan i en villa. 

Upplys gärna hustillverkaren om vilka riktlinjer som gäller idag. Att slippa potentialutjämna i onödan sparar både tid och pengar för alla parter.