Logga in

Måste jag jorda fönsterbänkskanalen?

Publicerad
12 aug 2020, 09:00

FRÅGA: Hur är det egentligen med fönsterbänkskanaler i metall – ska de jordas eller inte? 

SVAR: Det beror på, och svaret baseras på den så kallade 1-felsprincipen. Enligt föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 3 kap 1 §, får ett enda fel aldrig vara farligt. Om du drar grundisolerad tråd i fönsterbänkskanalen och ledarisoleringen blir skadad så kan fönsterbänkskanalen bli spänningssatt. I det fallet har endast ett fel inträffat, fönsterbänkskanalen spänningssatts och anläggningen har därmed blivit farlig. Fönsterbänkskanalen är här en utsatt del och ska därför skyddsjordas om du drar grundisolerad tråd. Skyddsjordningen gör att felskyddet löser ut om fönsterbänkskanalen blir spänningssatt, och ett enda fel blir inte längre farligt.

Cecilia svarar också på den här frågan: Var det rätt att jorda pansarrören?

Om du däremot drar kabel i fönsterbänkskanalen så har du två skyddsbarriärer. Dels grundisoleringen runt respektive ledare, dels kabelisoleringen som en yttre isolering. För att en fasledare ska komma i kontakt med fönsterbänkskanalen krävs att båda isoleringsskikten skadas, det vill säga att två fel inträffar. Föreskrifterna kräver inte att anläggningen ska vara utförd så att vi skyddas mot mer än att ett fel inträffar, och därmed behöver inte fönsterbänkskanalen skyddsjordas om du drar kabel.