Logga in

Elsäkerhetsverket: Krav på elbesiktning är inte aktuellt

Publicerad
17 aug 2020, 06:17

Elsäkerhetsverket ser allvarligt på att brister i elanläggningar missas vid många bostadsköp. Men krav på elbesiktning är inte aktuellt.

”Undersök elsystemet innan du köper bostad – 800 skadas i elolyckor varje år.” Så lyder rubriken på en debattartikel i Ny Teknik i slutet av april, skriven av Elisabet Falemo, som då var generaldirektör Elsäkerhetsverket, tillsammans med Gunilla Paulsson, som är generaldirektör Fastighetsmäklarinspektionen.

Övriga artiklar i serien om dolda elfel vid husköp:

Han köpte drömhuset – som kryllade av elfel

Och elsäkerhetsexperten tycker att ”Elbesiktningar borde vara obligatoriska före husköp”

Duon skriver att många köpare sätter allt för stor tilltro till att mäklaren ska upplysa dem om allt som är värt att veta om bostaden. Men mäklaren har ingen skyldighet att undersöka elanläggningen. Om mäklaren känner till fel och brister måste hen informera köparen och i vissa fall råda köparen att göra vidare undersökningar. Men när felen är okända för mäklaren kan hen heller inte informera om dem.

Vi ställer tre frågor till Elisabet Falemo:

Hur allvarligt ser du på att brister i elanläggningar missas vid bostadsköp?

– Jag tycker att det är ett stort problem eftersom det leder till flera hundra elolyckor och bränder varje år, även många barn råkar ut för elolyckor i hemmet. Tydligen saknar väldigt många vuxna kunskap och medvetenhet om de problem som kan finnas i den bostad man flyttar in i.

”Tydligen saknar väldigt många vuxna kunskap och medvetenhet om de problem som kan finnas i den bostad man flyttar in i.”

Planerar ni några åtgärder för att komma till rätta med problemet?

– Vi ska fortsätta dialogen med försäkringsbolag, besiktningsföretag och Installatörsföretagen om hur man kan öka kapaciteten att göra besiktningar och marknadsföra besiktningstjänster. Nyligen lanserades också appen ”Koppla säkert” som ger konsumenterna bättre kunskap om vad man får göra på egen hand och vilka elinstallationer som kräver registrerade elinstallationsföretag.

Varför inför Elsäkerhetsverket inte krav på en obligatorisk elbesiktning i samband med husköp om det nu är ett stort problem?

– Att införa en obligatorisk besiktning vid alla köp, oavsett om det är motiverat i det enskilda fallet eller inte, innebär en stor kostnad för både samhället och den enskilde. Om det inte finns kunskap om behovet och tillräcklig besiktningskapacitet vid införandet är risken stor att ett sådant krav kommer att uppfattas negativt av medborgarna. Därför är det bättre att börja med att göra både köpare och säljare medvetna om riskerna med att köpa grisen i säcken när det gäller elanläggningen, och på så sätt öka efterfrågan på elbesiktningar. Samtidigt behöver elinstallations- och besiktningsföretag rustas för att möta en ökad efterfrågan på besiktningar. Först om det inte ger resultat får en hårdare lagstiftning övervägas, säger Elisabet Falemo.