Logga in

Elfelskalendern lucka 13: ”Ljusbågsrisker en bortglömd fara”

Publicerad
13 dec 2019, 06:00

Skogsindustriägda SSG, Standard Solutions Group, har tagit fram en vägledning för hur risker med ljusbågar i elanläggningar ska hanteras. Elinstallatören ställer fem frågor till Tomas Kristensson, ljusbågsexpert på SSG.

Varför behövs den här vägledningen?
– Vi upptäckte att ljusbågsrisker är en bortglömd fara. Att beröringsspänning är farligt vet alla elektriker, men konsekvenserna av ljusbågar tar man inte tillräcklig hänsyn till vid sina riskhanteringar. Vägledningen ger konkreta förslag på hur riskerna kan minimeras och vänder sig till elektriker, anläggningsägare och arbetsgivare, säger Tomas Kristensson på SSG.

Elfelskalendern lucka 1: Dåligt fräs i favorituttaget

Vilka brister finns i dag?
– Elsäkerhetsledaren ska göra en riskbedömning och välja arbetsmetoder och säkerhetsåtgärder inför varje arbetsmoment. Då måste man känna till ljusbågsenergin i olika områden, och vilka konsekvenser olika energinivåer får. Om den så kallade händelseenergin är lägre än 8 kalorier per kvadratcentimeter så kan du använda personlig skyddsutrustning för att begränsa skadorna, som exempelvis ljusbågsprovade handskar och kläder och skyddshjälm med visir. Om energin är högre ska spänningen brytas.

Läs hela artikeln här

 

Elfelskalendern lucka 2: ”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan

Elfelskalendern lucka 3: Skolboksexempel på elfel hade gjorts av ett proffs

Elfelskalendern lucka 4: Klätterfel: ”Det är inte så högt, bara 72 meter”

Elfelskalendern lucka 5: ”Det bolmade stor svart rök ur stolpen”

Elfelskalendern lucka 6: ”Som att spela roulette med hus och hälsa”

Elfelskalendern lucka 7: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Elfelskalendern lucka 8: Visst är 4 x 1,5 = 6 … eller?

Elfelskalendern lucka 9: ”Biltemas blå skarvhylsor hade även de kommit till användning hoppressade med avbitartång”

Elfelskalendern lucka 10: ”Går inte att använda sådana mjukledare till en sådan klämma”

Elfelskalendern lucka 11: ”Finns ingen skylt som talar om att uttaget har 400 volt”