Logga in

”Polisen måste ta hjälp av elektriker”

Publicerad
14 nov 2019, 08:34

Vi får allt mer elektronik i våra hem. Samtidigt är kompetensen för låg inom polisen för att avgöra om elektronik kan ha orsakat en brand, menar branschföreträdare.

David Widlund.Bara mellan tre och sex procent av alla misstänkta mordbränder klaras upp i Sverige. Det är extremt lågt, menar David Widlund, elektriker och brandutredare som skrivit två böcker om Gryningspyromanen. En orsak är att polisens brandutredare och kriminaltekniker inte har tillräcklig kompetens inom el.

– För att avgöra om det kan vara mordbrand eller inte måste man veta huruvida det var el som orsakade branden eller inte, säger David Widlund.

Läs också: David Widlund om vanligt elfel bakom många bränder 

Han tycker att om polisen verkligen vill göra kvalitativa brandutredningar behöver de ta in kompetens utifrån: en elektriker eller elingenjör, och en med brandbakgrund, helst brandingenjör, eller åtminstone en person med tillräckligt hög utbildning för att kunna brand ordentligt.

– Polisen måste titta på att de inte bara behöver poliser.

Färsk undersökning konstaterar: Varannan man har fulelat

– Kommunen trodde inte på att det var orsakat av ett elfel, utan skickade dit mig. Jag kunde då konstatera att branden kommit utifrån och spridit sig in mot skenan.

David Widlund

Johan Rungberg.Även polisens egen kompetens inom el behöver förbättras tycker Johan Rungberg, elsäkerhetskonsult hos Elsäkert AB, med uppdrag bland annat som kursledare för Insu, Installationsbranschens Utbildnings- och Utvecklingscenter (tidigare EUU).

– Polisens kunskaper om elrelaterad brand måste bli bättre, inte minst eftersom vi får allt mer elektronik i våra hem – elektronik som kan skapa varmgång. Det finns också ett stort mörkertal när det gäller dödsfall i elrelaterade bränder, säger Johan Rungberg.

Här är elfelen bakom ödesdiger elbilsladdning

Han har haft möjlighet att på nära håll följa en kriminaltekniker både genom utbildningen och i arbetet. Det Johan Rungberg då sett är att utbildningen inte fokuserar på rätt saker. För stor vikt läggs vid ellära. Det är viktigt för branschen och i en elektrikerutbildning, men inte lika viktigt vid utredning av en nedbränd anläggning.

I stället borde utbildningen handla mer om termisk verkan, var i elanläggningar det kan hända saker, materialbrister och i vilka ändar man ska börja leta. Det är också väldigt viktigt att ställa rätt frågor vid förhör.

Vanligaste orsaken till elbränder i elinstallationer

När det gäller bränder som ej bedöms vara anlagda görs nästan inga utredningar alls, säger David Widlund. Därför blir det mycket fel i statistiken. Han berättar om en händelse han var med om då han arbetade som brandutredare i Sörmland. Någon hade skjutit raketer på skolgården och väktare hade sett att det brann på golvet nedanför ett krossat fönster.

– Polisens kunskaper om elrelaterad brand måste bli bättre, inte minst eftersom vi får allt mer elektronik i våra hem.

Johan Rungberg

Polisen gjorde en brandutredning där orsaken bedömdes vara ett elfel. Branden skulle ha börjat i en elskena under fönstret och sedan spridit sig till golvet.

– Men det trodde inte kommunen på, utan skickade dit mig. Jag kunde då konstatera att branden kommit utifrån och spridit sig in mot skenan. Det fanns inga skador i skenan och inga tecken på glappkontakt, säger David Widlund.

Läs också: Vad ska man inte ladda elbilen med? Och 8 andra frågor

Hur vanligt är det att polisen avskriver bränder som elfel?

– Det har jag ingen statistik på, men jag har stött på flera fall. Det är väldigt olyckligt när man gör det medvetet för att man inte vill utreda branden. En del i det är kanske brist på kompetens, säger David Widlund.

Det finns också goda förebilder bland annat i Gävle, Danmark och Norge där särskilda satsningar gjorts på brand- och elkompetens.

Johan Rungberg är övertygad om att bättre utbildning skulle hjälpa många kriminaltekniker att titta på rätt saker. Och det är viktigt för samhället att ta tag i.

– Om vi ser på olycksfallsstatistiken så bör vi få ner den kring elrelaterade bränder. Det är många som brinner inne. Det är ingen oviktig bit och något som branschen bör fokusera mer på, säger Johan Rungberg.