Logga in

När det fabriksmonterade uttaget är – felmonterat…

Publicerad
4 sep 2019, 08:12

Visst kan man spara tid med färdigmonterat. Men kanske inte om prylarna kommer felmonterade från fabriken.

Det här vägguttaget imponerade inte på medlemmarna i Facebookgruppen Elfel.

– Här har det blivit lite tokigt i produktionen, säger Henric Hagberg, som är Elinstallatörens expertkommentator.

Elfel: Gissade du rätt om skadade kabeln?

Bilden, som har tagits av Per Weber, föreställer ett vägguttag som har levererats färdigmonterat med de ledare som syns på bilden. Henric Hagberg konstaterar att endast jordledaren sitter där den ska, medan de två andra ledarna har hamnat på fel positioner.

Den bruna fasledaren har placerats där tillverkaren markerat att den blå neutralledaren (N) ska kopplas in. Rätt hade naturligtvis varit att sätta den bruna ledaren på plasten för fas (L). Men på L-skruven finns ingenting alls.

”Oavsett om det rör sig om en färdigkopplad elcentral, armatur eller ett vägguttag så måste man som elektriker dubbelkolla alla anslutningar innan de kopplas och får spänning.”

Henric Hagberg, expertkommentator

På N-skruven borde den blå ledaren vara placerad. Nu sitter den blå ledaren istället på position X1, som är en förbikopplingsskruv. Den saknar funktion i vägguttaget och fungerar endast som en plats för vidarekoppling.

Elfel: Åtta slangar in i dosan – nytt rekord…?

Bilden visar långt ifrån det mest häpnadsväckande felet Henric Hagberg har sett i Elfel. Men det visar hur viktigt det är att alltid kontrollera alla färdigkopplade apparater.

– Oavsett om det rör sig om en färdigkopplad elcentral, armatur eller ett vägguttag så måste man som elektriker dubbelkolla alla anslutningar innan de kopplas och får spänning, säger han.

Henric Hagberg känner själv till större jobb där elektrikerna där ett 30-tal exemplar av en viss apparat skulle monteras. 29 av dem var helt korrekt kopplade från fabriken. Men den 30:e var fel.

– Du spar tid på att verkligen kontrollera detta innan installationen driftsätts så att du slipper leta efter fel för att jordfelsbrytare löser ut eller att installationen inte blir godkänd när man gör sin kontroll före idrifttagning, säger han.

”En av de värsta elcentraler jag sett”

I värsta tänkbara fall kan höljet på en maskin eller apparat blir spänningsförande om en felkoppling på jordning och fas inte upptäcks.

Även anslutningar som sitter på rätt plats ska kontrolleras. Dels för att se till att de sitter ordentligt så att inte glappkontakt uppstår, dels för att säkerställa att de faktiskt har kontakt med anslutningspunkten.

– Jag personligen är inget stort fan av färdigkopplade apparater som den på bilden. Om allt är korrekt och sitter som det ska så sparar det så klart tid och moment vid monteringen, särskilt om det är många likadana apparater som ska monteras vid ett större bygge. Men det råder inget tvivel om att elektrikern som installerar har sitt kontrollansvar. Och vid kontroll ska fel upptäckas och åtgärdas före driftsättning. Och var uppmärksamma på att det inte alltid blir rätt från fabriken, uppmanar Henric Hagberg.

”Viktigt att kolla vad man har för matning in”