Logga in

Elkunderna får betala för förebyggande arbete med elsäkerhet

Publicerad
18 sep 2019, 13:51

Elsäkerhetsverket får 5 miljoner kronor extra nästa år för att förebygga elolycksfall och bränder. Notan läggs på elräkningen.

PRESSMEDDELANDE FRÅN ELSÄKERHETSVERKET:

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket med fem miljoner kronor för år 2020. Det innebär att myndigheten kan jobba ännu mer kraftfullt med att förebygga elolycksfall och bränder.

Elsäkerhetsverkets plan för att minska fulelen

Idag presenterades regeringens förslag om att höja nivån på Elsäkerhetsverkets förvaltningsanslag med fem miljoner kronor år 2020, vilket ger en höjning med cirka 10 procent. Regeringen stärker därmed Elsäkerhetsverkets arbete med att utveckla nya metoder för att förebygga elsäkerhetsrelaterade risker. Elsäkerhetsverket har tillsammans med branschens aktörer redan inlett ett projekt för informationsinsatser vid försäljning av elinstallationsprodukter, på regeringens uppdrag.

El-missarna i TV4, stirlingmotorn – och elfel, elfel, elfel

– Det är ett väldigt välkommet tillskott som ökar vår möjlighet att nå resultat. Vi behöver exempelvis öka våra insatser när det gäller importerade elektriska produkter som inte alltid uppfyller europeiska säkerhetskrav. Energiomställningen med småskalig solelproduktion, fordonsladdning och nya typer av produkter och anläggningar kräver både kunskaper och ökat allmänt medvetande för att riskerna för elolycksfall och bränder inte ska öka, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.

”Herren i huset skruvade på sig när jag frågade vem som installerat”

– Tillskottet är också värdefullt för att vi ska kunna säkra framtida kompetens både vid huvudkontoret i Kristinehamn och hos regionkontoren, som finns i Umeå, Hässleholm och Stockholm. Det kan ge fler arbetstillfällen, något som kan ge positiv effekt lokalt där vi finns, tillägger Elisabet Falemo.

Anslagshöjningen ska finansieras genom motsvarande höjning av elsäkerhetsavgiftens storlek, där en vanlig lågspänningskund idag betalar 9,50 kronor per år via sin elnätsräkning.

Riskfyllt elhack