Logga in

Stor ökning av marknaden för installation av säkerhet och kommunikation

Publicerad
13 aug 2019, 15:00

Tjänster och funktioner inom kommunikations- och säkerhetsteknik är ett område som växer kraftigt de kommande åren. Här finns spännande affärsmöjligheter för installationsföretagen, visar en färsk rapport från Installatörsföretagens teleutskott.

Internet of Things och dess tillämpning i smarta fastigheter för hem, kontor och annat skapar nya affärsmöjligheter för installationsbolagen inom det som tidigare kallades tele, data och säkerhet men som nu allt oftare benämns kommunikations- och säkerhetsteknik. Här väntas marknaden växa med 40 procent under de kommande fem åren. Det visar en färsk rapport från Installatörsföretagens teleutskott.

Storskogen förvärvar inom elinstallation för it och säkerhet

­– När vi i teleutskottet diskuterade vilken inriktning marknaden kommer att ta framöver insåg vi att det saknades kunskap om detta. Så vi gav analysföretaget Kairos Future i uppdrag att ta fram uppgifter om vilka områden som blir viktigast att arbeta med ur ett femårsperspektiv, berättar Joakim Carlson, expert inom teleteknik hos Installatörsföretagen.

– Femårsperspektivet valdes för att ge branschföretagen lite tid på sig att agera på den information som rapporten ger, samtidigt som uppgifterna kan betraktas som statistiskt väl säkrade, förklarar Joakim Carlson.

Därför anlitar KNX hackare

Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att IoT kommer att innebära en skiftning av fokus från apparater och prylar till fungerande system och lösningar. Det blir inte längre installation av fysiska apparater som står för större delen av investeringarna utan det är i stället kundernas behov av fungerande lösningar som skapar de värdefullaste förutsättningarna.

– Att ta vara på de digitala värden som skapas när framtida system skapar stora mängder data som kan användas för nya funktioner, förbättrade underhållsplaner, energieffektivare byggnader och annat är den stora utmaningen. Här visar rapporten på stora möjligheter för de branschföretag som skaffar sig kompetensen att projektera, ge service och vara rådgivande i införandet av nya funktioner, menar Joakim Carlson.

Elinstallatör vill in på säkerhet

Han menar att det redan idag finns flera företag i branschen som skaffat sig den här kompetensen och som har förmågan att dra nytta av de nya gemensamma standarder och regelverk som nu växer fram inom IoT. Men det finns plats för fler – det här är ett område som kommer att växa i ökande takt. Och det är ett område som erbjuder högre lönsamhet än traditionella installationstjänster.

– Vi har företag i branschen som redan har den breda övergripande kompetensen medan andra står vid sidan av och nöjer sig med att installera hårdvaran i systemen. Som den här rapporten visar finns det goda skäl att ändra på det traditionella arbetssättet och skaffa sig kunskapen som krävs för att vara med och ta del av affärsmöjligheterna inom funktioner och tjänster. Joakim Carlson menar att det gäller för installationsföretagen att hålla sig framme här, utnyttja de utbildningsmöjligheter som finns och ta del av den växande kakan innan den slukas av andra aktörer på IT-sidan.

Elgrossist blir svensk distributör till Nest