Logga in

Personal lät funktionsnedsatt kapa kabel i våtutrymme

Publicerad
2 maj 2019, 13:32

”Risk för allvarliga konsekvenser” när en person med funktionsnedsättning fick klippa av en kabel i ett våtutrymme med tvättmaskin.

En anställd inom socialförvaltningen i Trelleborg lät en person som deltar i kommunens dagliga verksamhet klippa av en kabel i ett våtutrymme. Det rapporterar Trelleborgs allehanda. Händelsen, som har Lex Sarah-anmälts, inträffade i slutet av april i ett våtutrymme där det bland annat finns en tvättmaskin.

Läs mer: Slösar du också tid på onödig skyddsutjämning?

Exakt vad som hände framgår inte, men enligt anmälan var kabeln ansluten till en dosa där reglaget stod på ”0”. Hade reglaget i stället stått på ”1” hade strömmen varit påslagen, konstaterar anmälan. Som tur var orsakade händelsen inte i några personskador. Men i anmälan poängteras att den här typen av elarbeten ska utföras av elinstallatör och att det fanns en ”risk för att allvarliga konsekvenser hade kunnat uppstå”.

Situationen ses som extra allvarlig eftersom det rör som om ett våtutrymme där andra personer kunde befinna sig utan att veta att det fanns en avklippt, strömförande sladd i dosan. 
Den aktuella medarbetaren har tagits ur tjänst medan utredningen pågår. Den avklippta sladden har tagits bort av elektriker.

Läs mer: Solcellerna kopplades in – och elanläggningen löpte amok

Lex Sarah är det vardagliga namnet på en paragraf i socialtjänstlagen, som säger att personal måste anmäla missförhållanden inom omsorg om människor, som är äldre eller har funktionsnedsättningar.