Logga in

”Så här är det… Man måste inte följa del 6 i elinstallationsreglerna”

Publicerad
30 nov 2018, 10:48

Hör Fredrik B Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, förklara vad som gäller för kontroll före idrifttagning.

Intresset blev stort för en intervju med Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, i veckan. Han berättar om en spridd missuppfattning om vad som ska ingå i kontrollerna efter att ett elinstallationsarbete har utförts. Många tror att inte bara elinstallationernas utförande utan även kontrollerna före idrifttagning ska följa standarden SS 436 40 00, alltså ”elinstallationsreglerna”. Men det är elteknikbranschens största missuppfattning i modern tid, enligt Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer: Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

Många läsare har reagerat.

– Bra och informativ artikel, lyder en kommentar.

– Inte dokumentera? Har människan läst ELSÄK-FS 2008:1? Det där kan ju ha varit den mest märkliga artikeln jag läst. Pinsamt, skriver en annan kommentator.

– Inte dokumentera? Har människan läst ELSÄK-FS 2008:1? Det där kan ju ha varit den mest märkliga artikeln jag läst. Pinsamt.

Här kan du höra Fredrik Byström Sjödin förklara vad som gäller på ett lättsamt sätt. I filmklippet på Youtube läser han ordagrant i just föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 där det slås fast att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Och utförande är inte kontroll.

Han berättar hur han själv blev uppläxad i frågan av dåvarande tekniska direktören på Elsäkerhetsverket en gång i tiden. Utförande är inte kontroll, och kontroll ingår inte i presumtionen, alltså förhandsgodkännandet av föreskrifterna, fick han höra. Det är det budskapet han nu vill sprida i branschen.

– Ert företag avgör själv omfattning av kontrollerna och om dessa ska dokumenteras, förklarar Fredrik Byström Sjödin.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen