Logga in

Har du koll på nya lamplagen?

Publicerad
12 nov 2018, 06:10

Den 1 april nästa år träder nya regler för installation av taklampor i kraft. Men få känner till vad som gäller, och övergången går trögt.

Från 1 april 2019 får inga gamla don för kronkoppling eller äldre jordade uttag sättas på marknaden. Gamla don och lamputtag får bara användas vid underhåll och renovering. Detta är en konsekvens av en ny EU-standard som infördes 2009.

Standarden SS-EN 61995 gäller redan i Sverige, men har en övergångsperiod på tio år enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Det som gäller skarpt från 1 april är att den nya sortens lamputtag, DCL (devices for connection of luminaires), ska användas vid all nyinstallation. De nya donen har märkström 6 Ampere, precis som de gamla donen.

Läs mer: Nyrenoverad villa full av elfel

Ingvar Eriksson.– En utmaning är alla pågående entreprenader där man missat att ta hänsyn till den nya standarden. Vi får många frågor om det. Oavsett när entreprenaden påbörjats ska alla lampanslutningsdon i nya anläggningar vara DCL från 1 april, säger Ingvar Eriksson, ingenjör hos Svensk Elstandard.

”Vi har hört om en del kreativa förslag där man tycker att det räcker med en klisterlapp på uttagen som talar om att jorden inte är ansluten. Men det är inte okej.”

Katarina Olofsson, inspektör hos Elsäkerhetsverket

Ursprungligen var det tänkt att alla armaturer som sattes på marknaden från den 1 april 2019 skulle ha den nya stickproppen. Men i Sverige har EU-standarden hamnat i ett moment 22, då efterfrågan på de nya uttagen varit låg. Och när inte uttagen finns vill ingen heller köpa lampor med nya stickproppar.

Det beror på att till skillnad från många andra länder har Sverige sedan länge en fungerande standard för taklampor, SS 428 01 31.

– Det ursprungliga förslaget var att standarden SS 428 01 31 helt skulle sluta gälla den 1 april och ersättas av DCL. Men nu blir det i stället så att standarden revideras och kommer att gälla för reservdelar till befintliga elinstallationer, säger Ingvar Eriksson.

Läs mer: Slitna sladdar och livsfarligt hemmafix

Kritik som förts fram mot en totalövergång till DCL är att det skulle innebära stora kostnader för privatkunder. Köp av en ny ljusarmatur skulle i praktiken leda till att kunden måste byta ut även lamputtaget.

I äldre anläggningar med kronkontakter (3-poligt uttag utan jord) räcker det troligen inte att byta bara ett lamputtag. Snarare krävs en uppdatering av hela anläggningen, eftersom DCL inte får anslutas utan jord.

– Vi har hört om en del kreativa förslag där man tycker att det räcker med en klisterlapp på uttagen som talar om att jorden inte är ansluten. Men det är inte okej, säger Katarina Olofsson, inspektör hos Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Smart belysning utmaning för installatörerna

Arbetet med revideringen av SS 428 01 31 för nu en kamp mot tiden. Om den inte hinner bli klar före 1 april kan det leda till problem för äldre anläggningar.

– Kommer det inte ut någon reviderad standard blir det tvärstopp för installation av alla uttag av den gamla sorten. Då blir man tvungen att installera lampan fast (måste göras av ett elinstallationsföretag) eller jorda hela utrymmet, säger Katarina Olofsson.

Enligt Svensk Elstandard kommer revideringen av standarden att vara klar i december.

 

Fakta | Detta gäller från 1 april

  • Gamla don för kronkoppling och gamla jordade uttag får inte sättas på marknaden
  • Gamla lamputtag och stickproppar får endast användas vid underhåll eller renovering
  • Nya lamputtag, DCL, måste användas vid all nyinstallation
  • DCL måste vara CE-märkta enligt lågspänningsdirektivet, LVD.

Källa: Svensk Elstandard, SEK