Logga in

Här ökar elinstallationsmarknaden

Publicerad
11 okt 2018, 10:28

Bostäder bromsar in, liksom industribyggnation. Skillnaderna i landet är stora, se hur konjunkturen påverkar din region.

Efter flera års stadig ökning ser nu marknaden för elinstallationer ut att stagnera. I år väntas nolltillväxt, följt av en mycket liten uppgång nästa år.

Förra rapporten: Ökning av elinstallation trots att bostadsbyggandet backar

Under första halvåret i år installerades det el och vvs för 67,7 miljarder kronor i Sverige. Av det utgjorde elinstallationerna 44,4 miljarder – eller 65 procent. För hela det här året väntas elteknikmarknaden uppgå till drygt 86 miljarder kronor. Det visar Installatörsföretagens konjunkturrapport som släpptes i veckan.

Reijo Mustonen.– Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år. Det återspeglas i installationsbranschen. Det är en stabil marknad med hög efterfrågan men där det fattas medarbetare, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Bakom den försämrade utvecklingen står framför allt det minskade bostadsbyggandet, men också byggandet inom industrin och investeringar i kontor och handel har haft en negativ utveckling på senare tid. Däremot fortsätter de dominerande sektorerna industriinstallationer samt tele, data och säkerhet att öka. De svarar tillsammans för nästan 60 procent av installationsvolymen.

Det är värt att notera att de stagnerande siffrorna dock ligger på historiskt höga nivåer. Och att orderstocken hos elteknikkonsulterna visar på en relativt stabil marknadsutveckling för kommande år.

Läs mer: Den kommande avmattningen kunde skönjas redan 2017

Som vanligt går utvecklingen åt olika håll i olika delar av landet. De största volymminskningarna detta år väntas i Stockholm, men där väntas en uppgång med närmare tre procent under nästa år. Prognosen för i år visar tvärtom på en kraftig uppgång i Västra Götaland, både för el- och VVS-installationer, men på elsidan nära nolltillväxt 2019.

På elsidan växer volymerna också i Norrland – drivet av tele, data, säkerhet och industriinstallationer. Norrland är det område som får den största tillväxten nästa år – sex procent i prognosen. Tele, data och säkerhet ger också en god utveckling i Mellansverige. I Skåne står utvecklingen stilla, både i år och nästa år. I övriga Sydsverige, där marknaden ökat i flera år, väntas en negativ rekyl med närmare fem procent under nästa år.

Kompetensbrist: De har inga problem att rekrytera

Industrins höga kapacitetsutnyttjande talar för ökat behov av investeringar i byggnader, maskiner och processer. För husbyggandet kvarstår den stora bristen på bostäder och ett fortsatt stort behov av ombyggnationer och energieffektiviseringar i det äldre bostadsbeståndet. Allt det här är faktorer som talar för fortsatt höga installationsvolymer under kommande år.