Logga in

”Oseriösa företag tar springnota”

Publicerad
20 jun 2018, 15:29

Installatörsföretagens lobbykampanj gav effekt – starten för den omtvistade lagen om entreprenörsansvar flyttas fram till årsskiftet den 1 januari 2019.

I går beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen.

Beslutet innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda.

Läs mer om branschen: Så påverkas du av förändringarna i ID06

Men beslutet flyttas fem månader framåt i tiden, tack vare en gemensam lobbykampanj från bygg- och installatörssektorn.

– Nu har vi verkligen lyckats med att påverka ett beslut i riksdagen, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Läs mer: Bravida stänger filial

– Efter att vi och våra systerförbund samlat arbetsmarknadsutskottet fick jag sedan i uppdrag att träffa de partier som inte var närvarande. Jag träffade därför både KD och SD i enrum före voteringen i kammaren.

– Nu har vi verkligen lyckats med att påverka ett beslut i riksdagen.

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen

– Det visade sig att SD, som är för entreprenörsansvaret, ändå köpte våra argument för att skjuta på datumet från den 1 augusti till den 1 januari 2019. De kunde på så vis knyta an till alliansens motion, som hade med att flytta datumet. Därmed nådde vi ett resultat vid riksdagens omröstning, konstaterar Ola Månsson och tillägger att det kan bli stora problem för framförallt småföretag när den nya lagen träder i kraft.

Läs mer: “Det är ovanligt att vi stänger en filial”

– Men nu hinner vi förbereda oss med utbildningsmaterial och information till våra medlemsföretag. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Man riskerar att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson.

Totalt finns det över 10 000 installationsföretag med över 100 000 anställda i Sverige.

Läs mer: Grattis till 350 års erfarenhet av elteknik!

– Affärsrisken kommer att öka påtagligt när ett installationsföretag måste förhålla sig till att behöva betala andra företags lönekostnader, om en underentreprenör inte betalar ut lön, säger Ola Månsson och pekar på att 10 000 installatörer kunna anställas i installationsbranschen.

– Affärsrisken kommer att öka påtagligt när ett installationsföretag måste förhålla sig till att behöva betala andra företags lönekostnader, om en underentreprenör inte betalar ut lön.

–- De nya reglerna kring entreprenörsansvar kommer motverka även detta då det blir svårare för nystartade företag som ännu inte kan visa en historik av god kreditvärdighet att slå sig in, konstaterar Ola Månsson.

Bravidabossen: Skippa dåligt betalda jobb

Regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att entreprenörsansvaret ger “ordning och reda på arbetsmarknaden” och hindrar oseriösa företag att ta sig in i bygg- och installationssektorn. Hur ser du på det?

– Regeringen har helt fel, det är för övrigt regeringen och Sverigedemokraterna som stöttar entreprenörsansvaret. SD gör det för att man inte vill få in utländska aktörer som konkurrerar med svenska företag, påpekar Ola Månsson.