Logga in

Jordmissen i vridströmställaren

Publicerad
7 jun 2018, 08:44

Ajajaj – vilken tabbe med överkopplingsklämmorna! Elinstallatörens expertkommentator reder ut ett ödesdigert elfel.

Amatör. Nybörjarmisstag. Otroligt. Så lyder några av kommentarerna till en felkopplad vridströmställare på Facebookgruppen Elfel. Bilden lades upp av Bruno Peixoto.

Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg kan snabbt konstatera att det rör sig om ett ödesdigert misstag.

– Återigen en felkoppling som kan få stora konsekvenser, något som den händige lekmannen kanske varken känner till eller respekterar, säger han.

Läs mer: Elfel – när det kittlar i duschen …

Bilden föreställer innanmätet på en vridströmställare från Schneider Electric (E1835017). Den är två-polig och bryter två poler märkta med L och N. Produkten används vid installationer där man behöver en arbetsbrytare för att säkert bryta både fas och neutralledare till en apparat.

De båda L-klämmorna är sammankopplade med varandra, de båda N-klämmorna likaså. Men det finns två X-märkta överkopplingsklämmor också. En på ovansidan och en på undersidan. De är fristående och har ingen kontakt med varandra.

– Den som gjorde installationen trodde förmodligen att de två X-klämmorna var sammankopplade precis som L- och N-klämmorna. Men här begår man ett ödesdigert misstag! De två X klämmorna har inte alls med varandra att göra, förklarar Henric Hagberg.

När strömställaren är tillslagen så finns ingen kontakt mellan X-klämmorna. Inte heller om strömställaren är frånslagen. Eftersom skyddsjordledaren har kopplats in där så innebär det ledaren har brutits i brytaren. Därmed saknar produkten som är kopplad efter strömställaren skyddsjordning. Det kan medföra att produkten vid ett eventuellt elfel får ett spänningsförande hölje eller en spänningsförande del. Det kan i sin tur medföra att någon kommer i kontakt med den utsatta delen och får spänning i kroppen.

Läs mer: Hemmafixaren misstag när stickproppen skulle bytas

– Skyddsjordningen ska alltid vara hel hela vägen. Den ska aldrig brytas i strömställare, arbetsbrytare, säkerhetsbrytare eller något annat, säger Henric Hagberg.

Om de båda gröngula skyddsjordledarna i stället hade kopplats på samma X-klämma på en av sidorna så hade det inte varit något problem. I så fall hade skyddsjordningen aldrig brutits.

Hemmafixare får byta ut en befintlig vridströmbrytare mot en likadan om de vet hur det ska göras på ett korrekt sätt. Men om en hemmafixare ligger bakom installationen på bilden så har personen uppenbarligen inte förstått hur en vridströmställare ska installeras. Och hen saknar bevisligen även nödvändig kunskap för att prova sin anläggning efter installation.

Hagberg kommenterar också: Därför duger inte eltejp som beröringsskydd

Om det är en befintlig installation där något har ändrats, lagts till eller tagits bort så ska jobbet utföras av en auktoriserad elektriker. Även den auktoriserade elektrikern har krav på sig, och Henric Hagberg hänvisar till Elinstallationsreglerna SS436 40 00 del 6 om vilka kontrollpunkter som SKA utföras innan spänningssättning.

Där beskrivs kontroll före idrifttagning, provning och ledarens kontinuitet. Så här lyder en viktig formulering ”Kontinuiteten hos ledare och anslutning av utsatta delar, om sådana finns, ska provas på:

a)     Skyddsledare, inklusive skyddsutjämningsledare,

b)     Utsatta delar

Henric Hagberg slår fast att felet på bilden skulle ha upptäckts före idriftsättning om installationen hade gjorts av en auktoriserad elektriker som följer sitt egenkontrollprogram. Genom att mäta med en godkänd kontinuitetsprovare hade man fått svart på vitt att jordningen inte är hel, och elektrikern hade då fått åtgärda felet före spänningssättning.

Läs mer: Många elföretag ”kör utan körkort”

– Elföretag ska inte bara ha ett egenkontrollprogram utan de ska givetvis även följa det. Det är viktigt att göra de här mätningarna eftersom det kan bli fel ibland under installationen, säger han.

Några kommentatorer i Elfel tycker att strömställaren är feldesignad. Om den ena av plintarna hade döpts till Z i hade kanske risken för missförstånd minskat.