Logga in

Lobbykampanj ska stoppa lagförslag

Publicerad
4 apr 2018, 14:16
| Uppdaterad
24 feb 2021

Installatörsföretagen är starkt kritiskt mot regeringens lagförslag om entreprenörsansvar. Med en riktad kampanj är förhoppningen att förslaget stoppas i riksdagen.

Installatörsföretagen har skickat ett öppet brev till en ledamot i varje parti i arbetsmarknadsutskottet. Det ska övertyga dem och respektive parti att rösta nej till förslaget.

Det öppna brevet är undertecknat av ordföranden för Installatörsföretagens 22 distriktsföreningar, regionala föreningar och lokalavdelningar.

– Det handlar om att visa att branschen är större än några enstaka stora byggbolag. Installatörsbranschen består av företag med specialistkompetens, och vi ser hur våra bolag kommer att påverkas negativt av långa och tunga borgenskedjor. Vi vill uppmärksamma de ansvariga i utskottet på de problem de innebär för oss, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Läs mer: ”Förslaget stänger ute företag”

 Brevet har skickats till följande ledamöter: Raimo Pärssinen (S), Jessica Polfjärd (M), Sven-Olof Sällström (SD), Annika Qarlsson (C), Marco Venegas (MP), Said Abdu (L), Ali Esbati (V) samt Désirée Pethrus.

Så här lyder brevet:

”Vi som ordförande i Installatörsföretagens lokala och regionala föreningar skriver till dig som företrädare för ditt parti för att uppmana ert parti att rösta mot den proposition om ”Entreprenöransvar” som regeringen kommer att lägga under våren.

Tillsammans företräder vi 3 800 svenska företag spridda från Ystad i söder till Kiruna i norr. Våra medlemsföretags 50 000 anställda utför installationer inom elteknik, kylteknik och VVS. Tillsammans omsätter företagen 65 miljarder kronor.

Vi sympatiserar till fullo med ambitionen om en sund byggbransch utan fusk och mygel. Inget företag ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom att bortse från det ansvar som åligger en arbetsgivare eller smita från skatter. Men det förslag som regeringen nu går fram med försvårar vår verksamhet och utveckling utan att föra oss närmare att uppfylla den ambitionen.

Våra medlemsföretag är i allmänhet småföretag med i genomsnitt åtta anställda. Det gör att vi riskerar att bli hårt klämda av förslaget. De stora byggbolagen kan uppfatta det som mer riskfyllt att anlita ett av våra medlemsföretag än ett stort bemanningsföretag. Därigenom kan de stängas ute från projekten.

Samtidigt har vi ofta behov av att själva ta in underentreprenörer, men våra medlemsföretag kommer att ha svårt att betala ut löner till människor de inte har anställt med sju dagars varsel.

Propositionen har sitt ursprung i ett EU‐direktiv om att skydda utstationerade arbetare. Det förslag som ligger omfattar alla företag, svenska som utländska i lika hög grad.

Å våra medlemmars vägnar vill vi därför uppmana dig och ditt parti att rösta nej till propositionen om entreprenörsansvar.”