Logga in

”Inte lätt att samla el och VVS”

Publicerad
19 feb 2018, 08:18

När Elan El tog över Karl Olssons Rörfirma var tanken att företaget skulle stärkas av att kunna erbjuda kompletta installationer. Men att ta in VVS-folk i ett elinstallationsföretag har inte varit helt friktionsfritt.

Hur stor ska man sträva efter att bli? Arne L Nilsson hör till dem som kan unna sig att vara lite filosofisk i den frågan. Han fyller nämligen 67 i år och börjar så smått fundera över att börja trappa ner på sitt arbete i företaget.

Läs också: Hans-Olofs solceller producerar vätgas som ger el hela vintern

År 1989 kastade Arne L Nilsson loss från rollen som servicechef i större installationsbolag och startade eget. Hans bolag Elan El hade tre montörer, Arne själv och kontorstjejen Sussie Cardell vid starten. Nu, snart trettio år senare, är Arne, Sussie kvar i verksamheten, men de har numera sällskap av drygt 80 kolleger.

Läs också: De ångrar aldrig satsningen på VVS

– Vi har vuxit stadigt genom åren och kan kanske fortsätta att växa ytterligare något.

– Vi har vuxit stadigt genom åren och kan kanske fortsätta att växa ytterligare något.

Arne L Nilsson

Att släppa taget en aning är annars inget Arne bekymrar sig för.

– Företaget har en bra struktur nu, med flera avdelningar som är helt självgående. Till mitt stöd har jag en ledningsgrupp på åtta personer, de flesta av dem är avdelningschefer. Det ger en struktur och en stadga som underlättar för den som i framtiden ska ta över min roll som vd, menar Arne L Nilsson.

Så kan elektriker och rörmokare bli kompisar

Efter de gångna årens tillväxt har företaget nu gått in i något av en konsolideringsfas. Det behövs lite lugn och ro efter en tid av stark expansion och för att fullfölja den process som startade när Elan tog över VVS-företaget Karl Olsson Rörledningsfirma i Köpingebro. Det var vid årsskiftet 2013-2014 och följdes senare under 2014 av att Arne L Nilsson också startade Elan Digital, en verksamhet med inriktning mot tele, data och säkerhet.

– Det har inte varit helt lätt att starta nya enheter, erkänner Arne L Nilsson. Han har fått lära sig den tuffa vägen att det kan vara en knepig utmaning av få personkemin att fungera mellan yrkesmän från olika branscher. El och VVS är två installationsdiscipliner som har mycket gemensamt men där det också finns en hel del som skiljer i tänk och arbetssätt.

– El och VVS är två installationsdiscipliner som har mycket gemensamt men där det också finns en hel del som skiljer i tänk och arbetssätt.

Arne L Nilsson medger att han upplevt kulturskillnaderna mellan el och VVS som större än väntat. Det krävs en ständig kamp för att få de anställda att inte dela upp sig i ett ”dom” och ett ”vi”. När företagets nya lokaler planerades var det därför självklart att se till så att matsalen blev stor nog för att rymma hela personalstyrkan. Den har spelat en avgörande roll för att skapa sammanhållning i företaget.

– Men trägen vinner, det arbete som jag och mina avdelningschefer lagt ner på att skapa en gemensam syn på hur vi ska arbeta i företaget för att nå våra mål har gett goda resultat så här långt. Så jag ångrar verkligen inte vår VVS-satsning, den har varit mycket lyckosam för oss. Genom den har vi blivit ett komplett företag och kan som ett av få företag i Skåne erbjuda våra kunder allt vad de behöver inom el, VS, ventilation, styr och regler, säkerhet och automation.

– Genom VVS-satsningen har vi blivit ett komplett företag och kan som ett av få företag i Skåne erbjuda våra kunder allt vad de behöver inom el, VS, ventilation, styr och regler, säkerhet och automation.

Arne berättar att hans företag tagit flera totalentreprenader där alla de olika installationsdisciplinerna ingår, inklusive fastighetsstyrning.

– Till stor del beror det på att byggare och beställare ser en stor fördel i att bara ha en part att prata med. Det gäller inom alla typer av uppdrag – skolor, bostäder, kommersiella fastigheter och så vidare. Kan vi så försöker vi numera gå vid sidan om byggarna och ta jobben direkt från beställaren och så knyta till oss ett byggbolag som svarar för den biten, förklarar Arne.

Det här gäller inte bara för entreprenader och andra byggprojekt. Sedan länge har Elan haft en väl utbyggd serviceverksamhet på elsidan och de senaste åren har företaget satsat en hel del på att bygga upp motsvarande verksamhet inom VS, ventilation, kyla och säkerhet.

– Vi ser en stor potential i att kunna erbjuda fastighetsägarna fastighetsservice i en bred bemärkelse, med både el- och VVS-kompetens. Vi får ofta larm om problem i en fastighet där ingen vet vad det är som är orsaken, om det är ett elfel eller något som inte fungerar på ventilations- eller rörsidan, säger Arne L Nilsson.

FAKTA

Elan El & VVS

• Grundat 1989 av Arne L Nilsson som alltjämt är ensam ägare till företaget

• Har huvudkontor i Ystad och filialer i Skurup och Simrishamn

• I gruppen finns verksamhet inom el, automation, säkerhet, VS, ventilation och kyla

• Omsätter cirka 100 miljoner kronor med 85 anställda

• Vinstmarginalen per april 2017 var -1,8 procent.

Ett viktigt område där kombinationen el och VVS passar särskilt bra är när det gäller nyanläggning och service på reningsverk och vattenverk. Det här är en marknadsnisch där Elan är väl etablerade sedan länge.

– Ja, egentligen gäller det ju inte bara el och VVS utan också säkerhet och fastighetsautomation. Vår kompetens inom alla de här områdena kommer verkligen till pass inom det här området, konstaterar Arne.

Elan El & VVS har etablerat sig i flera intressanta nischer. Satsningen som företaget gjorde på automation redan 1995 har gett god frukt. Genom kompetensen att konstruera och bygga automationsskåp har företaget tagit uppdrag inom så skilda områden som lastramper för hamnterminaler, styrsystem för stora teleskop, industriell kraftförsörjning och energieffektivisering i kyrkobyggnader.

– Vi är särskilt stolta över att vara inblandade i nästan alla de stora teleskopbyggen som pågår runtom i världen. Vår leverans till dem omfattar kylanläggningar och kringutrustning på styr- och reglersidan, berättar Arne.

– Vi är särskilt stolta över att vara inblandade i nästan alla de stora teleskopbyggen som pågår runtom i världen.

Genom åren har automationsavdelningen på Elan varit med och utvecklat mycket teknik åt olika industriföretag i Skåne. När de lyckas i sina affärer med kunder världen över kan Elan El & VVS vara med och skörda frukten av det arbetet.

– Och när de olika jobben är klara ska vi se till att fixa servicekontrakt hos beställaren.

Verksamhetsåret maj 2016–april 2017 blev ett kostsamt år, präglat av investeringar, för Elan El & VVS. Nu jobbar företagsledningen för att höja marginalerna. I det arbetet har det god hjälp av verksamheten inom styr och regler som har god lönsamhet. El och VVS, däremot, är områden som de senaste åren varit hårt konkurrensutsatta.

– Är det inte konstigt att inte ens under högkonjunktur så förmår byggare och installatörer att tjäna pengar, undrar Arne L Nilsson. Han beklagar den prisdumpning som sker på marknaden, särskilt nu när det faktiskt är ganska gott om jobb.

– Den goda konjunkturen i Skåne ser ut att hålla i sig ett bra tag framöver. Många projekt är på gång, inte bara på bostadssidan utan också när det gäller det offentliga byggandet.