Logga in

Forskare vill utveckla diagnosmetod för elskador

Publicerad
11 sep 2017, 07:41

En systematisk metod som vården kan använda för att hitta de nervskador som ger symtom långt efter strömgenomgång, det är vad forskaren Lisa Rådman vill utveckla i nästa forskningsprojekt. Men än saknas finansiering.

I våras skrev vi om Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut och medicine licentiat vid Universitetssjukhuset i Örebro vars doktorandprojekt handlar om sena skador efter strömgenomgång. Problemet med den här sortens skador är att efterverkningarna hittills varit svåra att diagnosticera. Lisa Rådmans forskning är först i världen att visa på skador på tunna nervtrådar hos personer som varit med om en elolycka. Men ledande ny forskning innebär inte per automatik att vården av de som drabbats av strömgenomgång förändras omedelbart.

”Ur ett försäkringsperspektiv räcker det inte med att du säger att du upplever en förnimmelse i handen. Min forskning är första gången någon kunnat visa på någon form av objektivitet. Men det måste man kunna upprepa och använda systematiskt som diagnosmetod också i vården. I nästa forskningsprojekt vill vi förfina undersökningsmetoderna och stärka resultaten.”

Lisa Rådman, legitimerad fysioterapeut och medicine licentiat.

– Den studie jag har gjort är liten, bara 23 försökspersoner. Det går inte att konstatera att det alltid blir skador på nerver efter strömgenomgång. Nu har vi gjort en studie och vi behöver stärka resultaten.

Hennes nästa forskningsprojekt som inte har påbörjats än ska handla om att utveckla nya undersökningsmetoder. Det förrädiska med skador på tunna nervtrådar efter strömgenomgång är att symtomen visar sig långt efter elolyckan vilket beror på ett fenomen som heter elektroporering vi förklarar utförligt här. Symptomen kan vara varierade och svåra för den drabbade att beskriva och ännu svårare att diagnosticera.

– Ur ett försäkringsperspektiv räcker det inte med att du säger att du upplever en förnimmelse i handen. Min forskning är första gången någon kunnat visa på någon form av objektivitet. Men det måste man kunna upprepa och använda systematiskt som diagnosmetod också i vården. I nästa forskningsprojekt vill vi förfina undersökningsmetoderna och stärka resultaten.

Forskningsprojektet är inte påbörjat än, först behöver Lisa Rådman och hennes samarbetspartners hitta någon som vill betala. Om det går vägen med finansieringen kommer hon också behöva fler personer från elteknikbranschen som lider just av sena skador av strömgenomgång.

 

Axel Schylström berättar för Elinstallatören om ljusbågsolyckan som förändrade hans liv.