Logga in

EIO och VVS-Företagen nu förenade i Installatörsföretagen

Publicerad
15 sep 2017, 16:37

I 3650 medlemsföretag arbetar 49 000 personer och alla samlas efter dagens historiska beslut i en gemensam förening. Det efter att Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen fattat det formella beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen (IN).

Det fanns några kritiska röster när det slutliga beslutet om att lägga ner VVS Företagen och EIO och låta föreningarna uppgå i Installatörsföretagen togs i dag i Stockholm. Men kritiken fick inte gehör hos det hundratalet medlemmar som samlats på Hotell Continental i Stockholm.

I stället fattade VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO det formella beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen (IN).

EIO:s och VVS Företagens över 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda förs nu över till Installatörsföretagen.

De kollektivavtal som är träffade av de gamla föreningarna kommer att fortsätta gälla även framöver.

Nästa steg blir att sjösätta den nya föreningen den 1 januari 2018.

Företagsrådgivarna kommer också att fortsätta finnas till hands för medlemmarnas behov.

– Det här känns jättebra, det hör till en demokratisk förening att det finns kritiker, säger Anders Mattsson, som omvaldes till ordförande i IN på dagens extra föreningsstämma.

Nästa steg blir att sjösätta den nya föreningen den 1 januari 2018.

IN blir större än Sveriges Byggindustrier, vars tidigare vd Ola Månsson snart tar över ledningen från Jan Siezing på IN.

IN:s nya styrelse får också en hög kvinnorepresentation, 30 procent, jämfört med genomsnittet i branschen på 20 procent.

Det här är de ordinarie ledamöterna i den nya styrelsen:

·        Anders Mattsson, ordförande, AB CJ Björnberg

·        Johnny Petré, vice ordförande, Lindsténs Elektriska AB

·        Rikard Hanson, AB Oscar Hanson VVS.

·        Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör i Umeå AB

·        Lennart Petersson, Assemblin VS AB

·        Thomas Carlsson, Eltaktik i Sverige AB

·        Mikael Vestlund, Midroc Electro AB

·        Theresa Östman, GF 100 AB

·        Marie Olsson, Elektriska AB Lennström

·        Staffan Påhlsson, Bravida Sverige AB

Se en video från årets första föreningsstämma då flera medlemsröster hördes om varför man vill gå samman.