Logga in

Fram för El & Energiteknik

Publicerad
12 jul 2017, 10:17

Elajo presenterade sin delårsrapport i går, den 11:e juli. Företaget meddelar att det går stadigt framåt inom området El & Energiteknik, för Mekanik och Engineering går det däremot sämre.

Elajos VD och koncernchef, Jonas Kihlberg meddelar via företagets delårsrapport att den fortsatta utvecklingen inom företagets största affärsområdet, El & Energiteknik går framåt. Samtidigt meddelas att marknaden för Mekanik och Engineering har saktat in kraftigt. Trots det spår Jonas Kihlberg ett förbättrat helårsresultat för 2017, jämfört med föregående år.

Omsättningen för första halvåret har minskat till 446,7 miljoner kronor från 490,8 2016. Rörelseresultatet är däremot oförändrat och ligger stadigt kvar på 10,9.

Med nya upphandlingsregler kan småföretag vinna.

Sett till andra kvartalet 2017 har omsättningen sjunkit med 18 procent. Här syns en tydlig skillnad i rörelseresultatet, från 14,6 miljoner kronor 2016 till 1,7 miljoner kronor 2017.

Sammantaget kan sägas att sett till andra kvartalet 2017 har företagets rörelseresultat minskat med 12,8 miljoner kronor, och omsättningen med 46,2 miljoner kronor. Båda i jämförelse med motsvarande period förra året. Minskningarna beror, enligt företaget, på den försvagade marknaden inom Mekanik, vars hela omsättning sjunkit med 45 procent jämfört med förra året.

Klicka här för att se hela rapporten.

Renoveringsmarknaden saktar in, här är varför.