Logga in

Elektriker drabbas av andra yrkesgruppers asbestdamm

Publicerad
8 jun 2017, 07:20

Elinstallatörer blir ofta lidande av andra yrkesgruppers arbeten. Skadorna märks först flera år efter exponeringen. Byggbranschen kan förbättra hälsan genom att hålla på rutinerna kring byggdamm.

Det finns bra kunskap i arbetsgivarorganisationerna, fack och i de stora företagen. Men hos mindre företag, underleverantörer och utländska firmor är kännedomen om hur man skyddar sig mot byggdamm avsevärt lägre. Det konstaterar Ann-Beth Antonsson och Bo Sahlberg, adjungerad professor respektive forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. De har båda studerat förekomsten och effekterna av bygg-, kvartsdamm och asbest.

Att bila, slipa, fräsa och borra i betong och murbruk frigör stora mängder damm som kan vara skadligt att andas in. En vanlig beståndsdel i byggdammet är kvarts, ett mineral som kan ge silikos, eller stendammslunga, och ökad risk för olika former av cancer. Det kan också orsaka astma och kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Läs också: Två montörer var helt oskyddade när de exponerades för asbest

– Vid alla dammande moment ska man skärma in och plasta av. Det gäller vid håltagning, slipning, rivning och liknande. Vid städning är det viktigt att använda industridammsugare och inte sopborste som river upp dammet, säger Ann-Beth Antonsson.

– Vid alla dammande moment ska man skärma in och plasta av. Det gäller vid håltagning, slipning, rivning och liknande. Vid städning är det viktigt att använda industridammsugare och inte sopborste som river upp dammet.

Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor IVL Svenska Miljöinstitutet

Vissa verktyg har integrerade utsug kopplade till industridammsugare och utsugen minskar spridningen av damm. Men då gäller det att utsuget fungerar bra, t ex att det är integrerat i verktyget och att luftflödet är tillräckligt, så att utsuget klarar av att fånga in dammet. Ibland kan det också vara bra att binda dammet med vatten eller använda luftfuktare. Kvarts har ett gränsvärde på 0,1 milligram per kubikmeter, räknat som medelvärde över en hel arbetsdag. Det överskrids sannolikt ofta när dammhalterna är förhöjda.

FAKTA

Kvartsdamm

• Kvarts är ett mineral som ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Damm från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller bland annat kvarts. Kvarts är vanlig bland annat i betong. Kvartsdamm förekommer ofta på byggarbetsplatser

• Silikos, eller stendammslunga kan orsakas av kvartsdamm. Exponering ökar också risken för bland annat lungcancer

• 2015 kom Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts – Stendamm i arbetsmiljön och skärpte reglerna för kvartsdamm.

I februari i år: Tolv elektriker ska ha utsatts för asbest – Fortum anmälda till polisen

Elektriker, VVS-montörer och andra installatörer blir ofta sekundärt exponerade. Det betyder att de drabbas av andras dammiga arbete. Om de står 10–15 meter bort från någon som i samma lokal borrar i betong, så hjälps de föga av att denna själv har skyddsmask. Därför gäller helhetssyn för att skydda alla på byggarbetsplatsen från skadligt damm.

Läs också: Andra risker elektriker utsätts för

Arbetsgivaren måste bedöma risken med kvarts och välja rätt skyddsåtgärder. Innan arbetet sätts i gång ska arbetsgivaren bedöma arbetsmiljöriskerna och ibland kan mätningar behövas för att kunna bedöma risken. Precis som med asbest kan Arbetsmiljöverket belägga företag med sanktionsavgifter om de inte vidtar rätt åtgärder för att skydda personalen från kvartsdamm. Avgiften kan uppgå till så mycket som 150 000 kronor, beroende på företagets storlek.

Problem vid renoveringar av miljonprogrammen: 400 000 ton asbest kvar i svenska hus

– Sverige har lyckats hantera riskerna med kvarts bra och silikos är idag en ovanlig sjukdom i Sverige, men det finns tecken på att silikos ökar något, vilket kan tyda på att medvetenheten om riskerna med kvartsdamm har försämrats, säger Bo Sahlberg.

– Sverige har lyckats hantera riskerna med kvarts bra och silikos är idag en ovanlig sjukdom i Sverige, men det finns tecken på att silikos ökar något, vilket kan tyda på att medvetenheten om riskerna med kvartsdamm har försämrats.

Bo Sahlberg, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet

Arbetsmiljöverket skärpte nyligen föreskrifterna för kvartsdamm, men gränsvärdet för kvarts har varit oförändrat sedan 1996. Bo Sahlberg berättar att experter inom arbetsmiljömedicin förespråkar sänkta gränsvärden för kvartsdamm för att minimera risken för ohälsa.

Här borrar de inte djupare än 60 mm på grund av asbestrisken

Ann-Beth Antonsson betonar att det inte enbart är bearbetning av betong som drar upp skadligt byggdamm.

– Många material kan damma på en byggarbetsplats. Att hantera isolering inklusive brandisolering, svetsa i rör, och arbeta med fogskum och målarfärg kan både sprida damm och skadliga gaser, säger Ann-Beth Antonsson.

Läs också: Anmälningarna av elolyckor har ökat med 20 procent

Att använda andningsskydd behövs ibland, speciellt på tillfälliga byggarbetsplatser när andra åtgärder inte kan vidtas. När andningsskydd ska användas, är det viktigt att de används korrekt. Pär Fjällström på IVL har utvärderat hur andningsskydd fungerar. I ett fall mätte han upp lika höga halter luftföroreningar inuti en skyddsmask som utanför.

– Många material kan damma på en byggarbetsplats. Att hantera isolering inklusive brandisolering, svetsa i rör, och arbeta med fogskum och målarfärg kan både sprida damm och skadliga gaser.

Ann-Beth Antonsson

– Denna person hade blåst rent filtret med tryckluft när det började bli igensatt, istället för att byta till ett nytt filter. Efter renblåsning såg filtret rent ut, men vad han gjorde var att blåsa sönder filtret så att masken släppte igenom de skadliga partiklarna. Andningsskydd gör bara nytta om den är hel, av rätt typ, personligt anpassad till den som ska använda den och om man använder och underhåller den rätt, konstaterar Ann-Beth Antonsson.

Här kan du ser hur skydden används rätt:  www.andningsskydd.nu

FAKTA

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Vanligast är asbestsorten är krysolit (vit asbest).

• I luften förekommer asbest som tunna fibrer. De fibrer som är farligast och kan nå ner i lungan är så små att de inte syns för blotta ögat.

• Inandning av asbest kan ge allvarliga lungskador, bland annat lungsäckscancer (mesoteliom). Skadorna uppkommer vanligtvis flera decennier efter att man utsatts för asbest.

• Fibrerna frigörs när materialet bryts sönder eller bearbetas. Därför finns ett strikt regelverk (Asbest AFS 2006:1) för yrkesmässigt arbete med asbest.

• För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

• Rökare löper avsevärt större risk att skadas eller insjukna. Att sluta röka minskar risken för rökare som exponerats för asbest.

• Asbest totalförbjöds i Sverige 1982.