Logga in

Ramavtal i Stockholm för norrländsk konsult

Publicerad
22 maj 2017, 09:28
| Uppdaterad
9 apr 2021

TM Konsult hamnade på andra plats både för el och VVS. “För att hamna på plats ett till tre krävs en tyngre organisation”, säger vd Anders Franklin om avtalet som rör cirka 600 skolfastigheter.

Norrländska bygg- och installationskonsulten TM Konsult får förnyat förtroende av Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB. De nya ramavtalen inom områdena VVS + styr, el, konstruktion och arkitektur förväntas sysselsätta cirka 30 TM-medarbetare under fyra år.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Sisab under många år och fått ett stort förtroende i flera utmanande uppdrag. Därför ville vi naturligtvis hänga på det nya avtalet och det lyckades vi med. Det är jättekul och betyder mycket för oss, säger TM Konsults vd Anders Franklin.

”För att kunna hamna på position ett till tre krävs en tyngre organisation med ett större antal godkända konsulter.”

Anders Franklin, vd TM Konsult.

Läs mer: Så slår kusinen från landet jättarna i stan

TM Konsult med huvudkontor i Lycksele har i de nya ramavtalen rankats som nummer två inom både VVS + styr samt El, tele och data. Enligt Sisabs fördelningsprincip tar ettan hand om 20 procent av uppdragen, tvåan 18 procent och trean 16 procent.

– För att kunna hamna på position ett till tre krävs en tyngre organisation med ett större antal godkända konsulter, påpekar Anders Franklin.

För TM Konsults del innebär avtalen 18 000–22 000 timmar inom VVS samt 6 500–7 500 timmar inom el. Omräknat till helårstjänster blir det ungefär tolv inom VVS + styr och sex inom el.

– Men Sisab har flaggat för att det kan bli fråga om ännu fler timmar, framför allt inom VVS eftersom det är många energiutredningar som ska göras.

Det blir i första hand teknikansvarige Markus Ragnarsson som kommer att administrera VVS + styravtalet och Conny Larsson som tar hand om avtalet för el, tele och data. Utöver de totalt cirka 30 medarbetare som avtalet bedöms sysselsätta tillkommer anställda hos de tre underkonsulter som TM har avtal med för att kunna garantera en viss kapacitet.

– Vi kan tillhandahålla fler än 20 VVS-konsulter som har minst tio års erfarenhet. För att klara det samarbetar vi med Structor och Lindbergs Energi & VVS i Lycksele samt PB teknik i Solna.

Sisab med ett bestånd på cirka 600 skolfastigheter är en stabil beställare, framhåller Anders Franklin. Skolorna ska kontinuerligt underhållas, renoveras, byggas om och byggas till oavsett konjunkturläget. Samtidigt bygger Sisab många nya skolfastigheter.

Avtalet gäller två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år utan att någon ny upphandling behöver göras.

– Om vi inte missköter oss blir vi kvar under fyra år, kommenterar Anders Franklin.

Vid utvärderingen för att finna de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden använder Sisab en modell som tar hänsyn till anbudspris, erfarenhet hos konsulterna med antal år som konstruktör samt erfarenhet av projektering av skolor och förskolor. Utvärderingsmodellen tar
även hänsyn till antalet extra konsulter som företaget har tillgång till.

Ramavtalade konsulter inom el, tele och data i rangordning

1.    Projektengagemang

2.    TM Konsult

3.    Cowi

4.    Elplanering

5.    PQR Consult

6.    Bjerking

Ramavtalade konsulter inom VVS samt styr och övervakning i rangordning:

1.    Projektengagemang

2.    TM Konsult

3.    WSP Sverige

4.    VVS-Konstruktioner R Nyström

5.    Tysklinds i Stockholm

6.    Energibyrån Nord

7.    Exengo Installationskonsult

8.    ÅF