Logga in

”Felaktigt utförda elinstallationer kostar liv”

Publicerad
9 mar 2017, 16:26

Vet folk vem som får lov att utföra elinstallationer i hemmet? Det vill Elsäkerhetsverket nu ta reda på i sin nya utredning.

De flesta olyckorna händer i hemmet när folk gjort elarbetet själva eller anställt elektriker som inte varit behöriga för den typen av installationer.

Kim Reenaas, Elsäkerhetsverket.

Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket, säger att det viktigaste är att förebygga skadorna, hellre än att sätta dit dem som utför felaktiga installationer.

– Ett stort problem med dåliga installationer är att upptäcka felen i tid. Det är straffbart enligt elsäkerhetslagen att utföra felaktiga installationer men framför allt utsätter man sig själv och andra för väldigt stora risker.

 

”Vi hoppas att det obehöriga elinstallationsarbetet helt ska upphöra när det blir enklare att kontrollera behörigheten.”

Kim Reenaas, Elsäkerhetsverket

Kim Reenaas säger att det är viktigt med information om vem som får lov att installera el.

– Alla ska inte göra elinstallationsarbeten. Det beror i grund och botten på att om det utförs felaktigt så är det så stora risker. Felaktigt utförda elinstallationer kostar liv.

Elektricitet finns överallt och det är en av svårigheterna med att nå ut med information om säkerhet vid elinstallationer. Därför ska Elsäkerhetsverket i utredningen göra flera undersökningar som ska leda till att man tillsammans med branschen kan minska obehörigt elinstallationsarbete och elolyckor.

Den nya elsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli i år. Då ska alla som utför elinstallationer åt andra vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta ska göra det enklare för konsumenter och de som arbetar med el att kontrollera vilka installationer som får göras av vem.

– Framför allt hoppas vi att det obehöriga elinstallationsarbetet helt ska upphöra när det blir enklare att kontrollera behörigheten, säger Kim Reenaas.