Logga in

Tryck på utbildning om elsäkerhetslagen

Publicerad
8 feb 2017, 14:31

Intresset var stort vid Installatörsföretagens första informationsmöte om den nya elsäkerhetslagen. Merparten av de församlade företagen tyckte att den nya lagen är bra för branschen, men inte lika många hade ännu anmält sitt företag till Elsäkerhetsverkets register.

– Suget efter information är stort.

Det säger Reijo Mustonen på Installatörsföretagens branschavdelning om att 1700 personer från fler än 900 företag har anmält sig till någon av IN:s 30 informationsmöten om den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli.

Elinstallatören var på plats i Uppsala den 7 februari på den allra första mötestillfället. Och där var det stora intresset påtagligt. Lokalen blev sprängfull och extra stolar fick ordnas fram då fler kom än vad som hade anmält sig.

Jörgen Wikström, företagsrådgivare i Västerås, gick igenom de viktigaste delarna i lagen.

– Huvudskälet till den här reformen är att det ska bli lättare för kunder, beställare och konsumenter att hitta seriösa elinstallationsföretag, berättade han.

För att ett företag ska få göra elinstallationer efter 1 juli krävs att:

  • Det finns ett egenkontrollprogram för den typ av installationer som ska göras.
  • En auktoriserad elinstallatör är knuten till företaget.
  • Företaget har utsett och till Elsäkerhetsverket anmält en elinstallatör regelefterlevnad.
  • Företaget har anmält sig till Elsäkerhetsverkets register.

– Det här innebär att dagens system med en ansvarig elinstallatör där andra personer arbetar under överinseende av den personen helt försvinner. Ansvaret överförs till företagen, säger Jörgen Wikström.

Merparten av frågorna från de församlade företagen kretsade kring olika installationsmoment och vad som framöver kommer definieras som elinstallationsarbete.