Logga in

Så lyckas de vara stora företaget i lilla kostymen

Publicerad
1 feb 2017, 07:34

Efter 33 år av närmast oavbruten tillväxt är Climat 80-gruppen nu en av Sydsveriges viktigaste ­spelare inom installation och fastighetsskötsel. Men ­ingen upplever företaget som stort, varken ­beställare eller anställda. Och inte en endaste kund har de tappat under breddandet.

De skulle inte bli fler än tjugo man i företaget, men nu är det fler än 330 anställda i gruppen. Fördelade på åtta olika bolag med verksamhet inom det mesta som har med byggande och skötsel av fastigheter att göra. Mats Mårtensson kan se tillbaka på 33 år av stadig tillväxt sedan den dag 1983 då han och kollegan Göran Andersson startade Climat 80 i Malmö.

– Det är våra kunder som drivit på den utveckling vi har bakom oss. När de har expanderat och bett oss om fortsatt stöd har vi känt att vi inte haft något annat val än att hänga med i utvecklingen, förklarar Mats Mårtensson. 

Ett år efter starten hade Climat 80 kontor i Malmöstadsdelen Almgården med tolv anställda – i dag finns huvudkontoret i Fosie Industriby inte så långt därifrån. Sedan starten har Climat 80 breddat sin verksamhet till att omfatta en rad områden inom installation, service och fastighetsskötsel.

– Det är våra kunder som drivit på den utveckling vi har bakom oss. När de har expanderat och bett oss om fortsatt stöd har vi känt att vi inte haft något annat val än att hänga med i utvecklingen.

Mats Mårtensson, grundare

– Vi kan möta de flesta behov en fastighetsägare har, både när det är dags att bygga nytt eller bygga om och när det gäller service på och kring befintliga fastigheter. Vi kan erbjuda totallösningar eller delar av dem, där kunden bara får en faktura på hela vårt åtagande, utan några påslag för mellanliggande led, säger Mats Mårtensson.

– Vid entreprenader får vi allt fler förfrågningar om totalentreprenader. Oftast har vi med två eller tre av våra huvuddiscipliner; el, VS och ventilation, i uppdragen. Genom intern samordning redan från kalkylstadiet och rätt val av konstruktion kan vi erbjuda helheten så att det blir enklare för kunden att anlita oss och samtidigt tryggare, både vad gäller den tekniska lösningen och ekonomin – utan gråzoner mellan olika entreprenörer.

Entreprenadchefen Marcus Malmström ger ett färskt exempel; nu ska Climat 80 vara med och bygga 155 lägenheter, fem radhus och en förskola åt Peab. Installationerna i nya Malmömässan, Malmö Arena Hotell och Candeco livsmedelsfabrik är uppdrag där företaget varit totalentreprenör på installationssidan.

– Vid entreprenader får vi allt fler förfrågningar om totalentreprenader. Oftast har vi med två eller tre av våra huvuddiscipliner; el, VS och ventilation, i uppdragen.

– Vi har också installerat bilhallar åt Bilia, Förenade Bil och Kia, tillägger Marcus.

Så här i ingången till 2017 kan Mats Mårtensson konstatera att hans företagsgrupp och dess 330 anställda har mer att göra än någonsin tidigare. 

– Just nu ligger vi med en orderstock som närmar sig 600 miljoner kronor enbart på entreprenadsidan, samtidigt som vår servicesida ständigt växer. Så här mycket jobb har vi aldrig haft förut, konstaterar han. Men samtidigt vill Mats poängtera att Climat 80 inte jagar de riktigt stora projekten.

FAKTA

Härifrån kommer ”80” i företagsnamnet

”När vi startade vår verksamhet var affärsidén att erbjuda konsulttjänster på energiområdet. Därav valde vi att döpa företaget till ”Climat”, följt av ”80” som då i början av 1980-talet hade en stark framtidsklang via Luxors första persondatorer ABC 80.”

Mats Mårtensson

 

Det finns starka samband mellan de olika installationsdisciplinerna och upppdragen inom service. Ventilation och Kyla är två områden som alltid gått hand i hand och där Climat 80 har flera gemensamma avtalskunder. Och generellt är det så att ett företag som är inarbetat på en fastighet och har god kännedom om den har ett starkt övertag över konkurrenterna.

– Just nu ligger vi med en orderstock som närmar sig 600 miljoner kronor enbart på entreprenadsidan, samtidigt som vår servicesida ständigt växer.

– Om våra kunder upplever att vi gör ett bra jobb och levererar upp till deras förväntningar förblir de oss inte bara trogna utan ber oss följa med när de utökar sitt fastighetsbestånd. Och så har vi fastigheter som bytt ägare flera gånger, men där vi får fortsatt förtroende. Det här är faktorer som hjälpt oss att öka vår kontaktyta mot marknaden och i förlängningen expandera våra affärer. På samma sätt har förvärvade bolag fört nya kunder in i huset, säger Mats Mårtensson.

Climat 80 har väldigt många serviceavtal men utför också många akutuppdrag inom fastighetsservice. 

– Bara på ventsidan har vi under 2016 gjort närmare 5 000 uppdrag och inom kyla hade vi 6 000 serviceutryckningar under andra halvåret, berättar servicechefen Thomas Sjöberg.

FAKTA

Climat 80

• Gruppen består av bolagen Climat 80 AB, AB Stjernfeldts VVS, Clifa Service AB, Climat 80 Entreprenad AB, Climat 80 Holding AB, Klimatkyl i Malmö AB, Kylservice i Helsingborg AB, Lunds Värme & Sanitets AB samt Sanpro AB

• Climat 80 har kontor i Malmö, Helsingborg och Lund

• Årsomsättningen uppgick per 30 juni 2016 till 454 miljoner kronor

• Antal anställda var samma period 339

• Vinstmarginalen uppgick till 3,29 procent.

Med nu fler än 300 anställda upplevs Climat 80 ändå inte som ett stort företag, varken av anställda eller kunder. Här har nämligen strategin varit klar från början; låt de förvärvade verksamheterna behålla sin egen identitet och lokala prägel, men med ett tillägg – den gemensamma Climat 80-loggan.

– Alla våra bilar är strajpade med det lokala bolagets namn och vår gemensamma logga. Det blir tryggare för kunderna att få behålla de inarbetade bolagsnamnen. Mats Mårtensson är säker på att den här filosofin bidragit till att hans företag kunnat köpa flera bolag utan att tappa några kunder. Det är också enklare för de anställda att känna sig hemma i ett bolag där kollegerna tillhör samma yrkeskategori som han eller hon själv, tillägger han.

– Alla våra bilar är strajpade med det lokala bolagets namn och vår gemensamma logga. Det blir tryggare för kunderna att få behålla de inarbetade bolagsnamnen.

Climat 80 rekryterar nytt folk hela tiden, men försöker ändå göra det långsiktigt, så att ingen ska behöva avskedas på grund av arbetsbrist. Trots att det idag är svårt för branschen att hitta utbildat och erfaret folk har Climat80-truppen oftast många ansökningar på utannonserade tjänster. 

– Vi  gör också vårt yttersta för att hjälpa skolelever med praktikplats och anställer lärlingar löpande, förklarar Mats Mårtensson.

– Vi låter våra enhetsansvariga arbeta självständigt med rekrytering och personalutveckling för att få så snabba beslutsvägar som möjligt. Men vi har också en gemensam personalchef i gruppen som har helikoptersynen och som kan se till att alla obligatoriska utbildningar blir genomgångna. Generellt är vi lyhörda för de anställdas önskemål om kompetens- och yrkesutveckling och eftersom vi är ett så pass stort företag kan vi ju också erbjuda interna karriärvägar inom gruppen. Det är en av anledningarna till att folk tycker om att arbeta här, tror Mats Mårtensson.