Logga in

”Det talas alldeles för lite om elkvalitet i dag”

Publicerad
17 feb 2017, 16:10

Görel Norden i Karlstad är ett lite annorlunda elföretag. Ett starkt fokus på lagandan i företaget tryggar kompetensen och en satsning på information kring elkvalitet kryddar den anrättning företaget erbjuder fastighetsägare och företag i Värmland. Det har visat sig vara ett gott recept.

När Donald Andersson och Ronny Karlsson köpte Karlstadsföretaget Gör-El av grundaren Göran Bank var det den största uppdragsgivaren som tog över elinstallationsföretaget. Genom bolaget Swegy Norden hade Donald och Ronny i flera år köpt installationstjänster av Gör-El för bland annat installationer hos bostadsrättsföreningar och andra som köpt Swegys egna patenterade styrsystem Swegy D8. Det är en effektvakt som hjälper fastighetsägare och andra att styra bort dyrbara effekttoppar och på så vis sänka huvudsäkringen i fastigheten – och därmed den fasta elnätsavgiften.

– Det här är en åtgärd som kan spara 100 000-tals kronor för en större fastighets-ägare eller bostadsrättsförening, förklarar Donald Andersson. Donald berättar att det kändes naturligt att ta över Gör-El i ett läge då Göran Bank ville gå vidare med nya projekt, men att Göran också arbetat vidare i bolaget som platschef i flera år.

– Det här är en åtgärd som kan spara 100 000-tals kronor för en större fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Donald Andersson

Görel Norden AB, som bolaget heter i dag, omsatte ungefär sex miljoner kronor vid ägar-skiftet men har nu dubblat omsättningen till dryga tolv. I företaget, som mest är verksamt i Karlstad och Molkom, jobbar tolv montörer och två arbetsledare – och så Donald och Ronny som båda arbetar deltid i företaget, Donald som vd och Ronny som ekonomiansvarig.

– Att vi har verksamhet i Molkom beror på att våra två arbetsledare, Kent Ottoson och Lars-Owe ”Loe” Ericson, kommer därifrån och att de behållit sina fantastiska kontaktnät
i Molkombygden, förklarar Ronny Karlsson.

Ronny framhåller att även om Kent och Loe är arbetsledare är ambitionen i det här bolaget att alla ska känna sig lika viktiga och att mycken energi läggs ner på att skapa en genuin laganda bland de anställda.

– Vi är och vill upplevas som ett ”Team Görel”, förklarar Ronny och passar på att berätta att det nu är läge att utöka teamet.

– Vi är och vill upplevas som ett ”Team Görel”.

– Just nu har vi våra orderböcker välfyllda så vi har behov av mer personal. Vår filosofi är annars att vara försiktiga med nyanställningar. Vi vill först och främst hitta rätt person, någon som med sin kompetens och sina sociala attityder passar in i gruppen.

Flera anställda i bolaget har tidigare drivit installatörsverksamhet, som egenföretagare. 

– Det för det positiva med sig att vi har många i bolaget med ”småföretagartänk” och entreprenörsanda, framhåller Donald Andersson. 

– Det här är egenskaper som främjar effektivitet och lönsamhet, tillägger han.

En bidragande faktor till att verksamheten effektiviserats på senare år är införandet av elektroniska arbetsorder för alla montörer. All tid redovisas via mobilen och rapporteras till Lars-Owe Ericson som fakturerar kunden och håller reda på administrationen av uppdragen.

– Det för det positiva med sig att vi har många i bolaget med ”småföretagartänk” och entreprenörsanda.

– Vi har valt att använda oss av TimeApp tidsredovisningssystem som EIO har ett samarbete med och erbjuder sina -medlemmar. Eftersom det är branschanpassat var det väldigt enkelt att komma i gång med det, och det har gett oss ett avsevärt effektivare administrativt arbete, säger Ronny Karlsson. 

FAKTA

Görel Norden AB

• Huvudkontor i Karlstad.

• Har tolv montörer och två arbetsledare anställda, förutom vd och ekonomichef som båda arbetar deltid i företaget.

• Omsatte 11,8 miljoner kronor per sista april 2016.

• Hade samma år en vinstmarginal på 0,6 procent

Att Görel fortsätter att samarbeta med Donalds och Ronnys andra företag, Swegy, är förstås naturligt. Swegy arbetar inte bara med effektvakter utan också med spetsteknik när det gäller jordning och elkvalitet. Elinstallatören har tidigare berättat om företagets teknik för vertikaljordning av bland annat vindkraftverk (se nr 10 2016) men arbetar också brett med att hjälpa företag, organisationer och andra att analysera och avhjälpa elkvalitetsproblem.

– Här i Karlstad har vi hjälpt bland andra Värmlandsoperan att lösa elkvalitetsproblem, tack vare att vi haft tillgång till en av Europas mest avancerade mätutrustningar.

– Här i Karlstad har vi hjälpt bland andra Värmlandsoperan att lösa elkvalitetsproblem, tack vare att vi haft tillgång till en av Europas mest avancerade mätutrustningar.

Donald Andersson menar att det talas alldeles för lite om elkvalitet i Sverige i dag. Görel och Swegy har försökt dra sitt strå till stacken när det gäller att förbättra situationen genom att ordna ett kundseminarium om elkvalitet i Karlstad.

– Vi tog hit Leif Westlund från Svensk Elmiljö i Piteå och lät honom hålla föredrag om elkvalitetsproblem. Han blev imponerad av det ovanligt stora deltagarantalet och intresset från myndigheter, kommun, Svenska kyrkan, försäkringsbolag, bygg- och fastighetsbransch, med flera. Det var väldigt uppskattat och ledde till att vi kontaktades av flera kunder med elkvalitetsproblem. Eftersom arrangemanget var så framgångsrikt, planerar vi för ytterligare seminarium under året, berättar Donald Andersson.

Elkvalitetsproblem kan tyckas vara en marginell företeelse, men de är vanligare än de flesta tror. För Görel har de blivit en utmärkt möjlighet att hitta nya kunder. Det är i första hand fastighetsägare, privata och kommunala, som företaget arbetar åt, liksom åt kyrkan, industrikunder och byggbolag.

– Vi tog hit Leif Westlund från Svensk Elmiljö i Piteå och lät honom hålla föredrag om elkvalitetsproblem. Han blev imponerad av det ovanligt stora deltagarantalet och intresset från myndigheter, kommun, Svenska kyrkan, försäkringsbolag, bygg- och fastighetsbransch, med flera.

– Just nu installerar vi i en stor pågående ombyggnad här ovanför vårt eget kontor i Metsos område här i Karlstad. Där är det Byggservice i Hammarö som är ansvarig byggledare men uppdraget utförs åt fastighetsägaren Städet 2 i Karlstad, förklarar Ronny Karlsson. Andra projekt just nu är nybyggnation av 63 lägenheter åt Karlstadföretaget Ciab-Fastigheter. De är i likhet med flera andra lokala fastighets- och byggbolag återkommande kunder hos oss, tillägger Ronny Karlsson.

Personalstyrkan i Görel är lite speciell. Förutom att flera har arbetat som egenföretagare finns här också ett par fall där far och son arbetar i samma företag. En avspegling av det är åldersspridningen i företaget. Den ger möjligheter att föra vidare mångårig erfarenhet från äldre till yngre.

– Våra medarbetare är mellan 20 och 65 år gamla. Trots det fungerar alla väldigt bra tillsammans. Det här med ”Team Görel” är inte bara tomma ord utan något som gäller i verkligheten. Ronny Karlsson berättar att lagandan upprätthålls genom återkommande aktiviteter utanför arbetstid och med regelbundna informationsmöten varje måndagsmorgon, för att alla ska känna sig delaktiga i företaget.

– Våra medarbetare är mellan 20 och 65 år gamla. Trots det fungerar alla väldigt bra tillsammans. Det här med ”Team Görel” är inte bara tomma ord utan något som gäller i verkligheten.

– Vi kallar måndagsmötena för ”G5-möten” eftersom vi försöker hålla dem korta, helst bara fem minuter. Och när det gäller fritiden har de flesta här ett stort fiskeintresse så vi brukar åka och fiska någon gång varje vår. Då grillar Kent och Loe kolbullar och ser till att alla har det gott runt brasan. Varje år drar vi också till Sälen för att åka skidor över en långweekend, det är exempel på sådant som bygger lagandan här hos oss, säger Ronny.