Logga in

Svettigt värre när Chalmers moderniseras

Publicerad
25 jan 2017, 10:05

Chalmers undervisningslokaler för samhällsbyggnadsteknik moderniseras. Husen fylls med smartare teknik än den som fanns tillgänglig för 50 år sedan när de byggdes. Men den stora utmaningen i projektet är tajta tidsplaner och hänsyn till pågående verksamhet.

Chalmers Tekniska Högskola bygger om och moderniserar under­visningslokalerna inom styrkeområdet samhällsbyggnadsteknik.

Arbetena delades upp i två faser för att inte störa den pågående verksamheten.

Att klara detta har varit en rejäl utmaning för alla inblandade entreprenörer.

Uppdraget att göra installationerna av kraft, belysning och brandlarm gick till Eitech i Göteborg. Enhetschefen Henrik Lewerentz bekräftar att de båda ombyggnadsprojekten, SP2 och SP1, är stora och viktiga jobb för det nyss omdöpta bolaget och att de har haft och fort­sätter att ha en hel del utmaningar att erbjuda.

– Hela uppdraget handlar om 48 miljoner kronor enligt överenskommelsen med generalentreprenören Veidekke och ­byggherren ­Akademiska Hus, förklarar Henrik. Det om­fattar totalt 25 000 kvadratmeter lokalytor, fördelade på två ungefär lika stora byggnader.

– Hela uppdraget handlar om 48 miljoner kronor enligt överenskommelsen med generalentreprenören Veidekke och ­byggherren ­Akademiska Hus.

Henrik Lewerentz, enhetschefen

Avtalskonstruktionen för arbetena avslöjar att det här handlar om ett partneringprojekt. Mellan parterna gäller principen om öppna räkenskapsböcker och total transparens kring kostnadsutveckling och liknande. Grunden för det hela är en generalentreprenad med färdiga handlingar där Oveko Elkonsult svarat för elprojekteringen.

– Att genomföra ett projekt på det här viset har många fördelar för alla inblandade parter. Vi slipper många av de problem som kan uppstå under arbetets gång i ett traditionellt projekt. På det här viset är det lättare för parterna att ge och ta av varandra, något som är viktigt i ett så här intensivt projekt där allt montage måste vara klart på utsatt slutdatum och där arbetena inom olika installationsdiscipliner pågår parallellt, förklarar Henrik Lewerentz.

– För att det hela ska fungera krävs ett gott samarbete mellan parterna. På installationssidan har vi arbetat sida vid sida med VVS-installatören Installationsbolaget och ventilationsföretaget GK och vi har alla haft stor glädje av ett fint samarbetsklimat oss installatörer emellan och gentemot Veidekke och Akademiska Hus.

– På det här viset är det lättare för parterna att ge och ta av varandra, något som är viktigt i ett så här intensivt projekt där allt montage måste vara klart på utsatt slutdatum.

Henrik Lewerentz ger ett bra exempel på hur alla har fokus på projektets bästa och hjälper varandra:

– När ventilation, rör och kabelstegar ­skulle dras fram i SP1 fann vi på en lösning med gemensamma upphängningar för alla installationer i byggnadens korridorer. Det är ett litet, men talande, exempel på hur den här typen av projekt påverkar våra arbetssätt i positiv riktning.

Som mest kommer Eitech att ha upp till 30 montörer i gång i andra delen av projektet, som startade i somras med att hela den aktuella byggnaden blåstes ut så att i princip bara skalet återstod.

FAKTA

25 000 kvadratmeter lokaler …

… omfattar projekten SP1 pch SP2 för institutioner inom styrkeområdet samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers i Göteborg. Lokalerna är fördelade på två ungefär lika stora byggnader som uppfördes på 1960-talet.

SP2 har omfattat modernisering av befintliga lokaler medan SP1 mest är att likna vid en nybyggnation.

Husen är uppförda i fyra våningar. På den översta fanns förr mest kontor, men där inreds nu teknikrum för värme och ventilation, med mera, i SP1.

– Arbetena började lite ologiskt med den del av projektet som kallas SP2, berättar Fredrik Klöfverskjöld.

Fredrik var varit projektledare för det projektet och fortsätter, tillsammans med Christer Augustsson, som projektledare för det nu pågående SP1.

– SP2 omfattade en byggnad med lokaler för väg- och vattenbyggnadsteknik medan SP1 handlar om lokalerna för undervisningen i arkitektur samt om ett stort bibliotek och en stor restaurang för institutionen. I SP2 handlade det mer om modernisering av befintliga lokaler medan SP1 mest är att likna vid en nyinstallation, eftersom den byggnaden blåsts ur helt och hållet, förklarar Henrik Lewerentz.

– När ventilation, rör och kabelstegar ­skulle dras fram i SP1 fann vi på en lösning med gemensamma upphängningar för alla installationer i byggnadens korridorer.

Att det hela delats i två etapper har sin förklaring i att institutionen behövt någonstans att undervisa under byggnadsarbetenas gång. SP2 påbörjades efter läsårets slut sommaren 2015 och stod i princip klart till terminsstart i höstas, då SP1 precis dragits i gång. I augusti nästa år ska allt vara klart i det projektet.

– Vi har lite efterarbeten kvar på SP2 och har därför en montör som går runt och kompletterar, byter vissa armaturer och sådant, förklarar Fredrik Klöfverskjöld. Men bortsett från det var allt klart på utsatt tid – efter några veckors hårdkörning över sommaren.

– Några av våra montörer gick med på att skjuta fram sin semester och det blev en del övertid för att klara det, konstaterar Henrik Lewerentz.

Den främsta utmaningen för Henrik Lewerentz och hans båda projektledare är just nu att klara arbetena på utsatt tid. Och att göra det samtidigt som det pågår verksamhet i angränsande lokaler. Det märktes inte minst under rivningen i början av SP1.

– Några av våra montörer gick med på att skjuta fram sin semester och det blev en del övertid för att klara det.

– Då var det riktigt knepigt. Vi gjorde hela byggnaden spänningslös, men eftersom båda byggnaderna delar samma ställverk innebar det att också den byggnad där undervisningen snart skulle starta blev utan el i några dagar.

– Folket hos Veidekke och Akademiska Hus är kloka personer, de förstod att det skulle ta tid för oss att säkerställa elanläggningen i det läget och även de andra entreprenörerna tog omaket med ro, konstaterar Henrik Lewerentz.

— Men, det är knepigt att jobba i en befintlig verksamhet – du måste veta precis vad du gör och får lägga mycket tid på planering.

– Sedan är logistiken här också en utmaning. Det finns ont om lagringsutrymmen så vi har fått arbeta med leveranser just-on-time och efter strikta tidsplaner. Som tur är har våra leverantörer varit väldigt flexibla och ställt upp till hundra procent för att lösa den biten.