Logga in

Ljuset släcktes för elteknibolag

Publicerad
24 jan 2017, 08:00

Skånska bolaget PU. EL i Kvärlöv AB försattes i konkurs på egen begäran. Konkursförvaltaren säger att det beror på ett flertal större våghalsiga arbeten. Men han ser ljust på de anställda elektrikernas framtid.

Företagets anställda var som flest 24 stycken, vid konkursutbrottet var de sju. Men trots konkursen ser konkursförvaltare och advokat Ingmar Grönvall på Grönvalls och Partners advokatbyrå, goda förutsättningar för att de anställda ska hitta nytt arbete.

– Det är en synnerligen god marknad för elektriker. För några år sen hade jag ett uppdrag för ett byggbolag, då stod de i kö utanför och ville anställa folk. Huvuddelen av dem fick jobb omedelbart. Jag kan säga att, här är det likartat. Det är ingen av de här som går in i någon arbetslöshet.

”Man har gett sig in i för stora och äventyrliga entreprenader, som inneburit att man inte klarat av lönsamheten.”

Ingmar Grönvall, konkursförvaltare, Grönvalls och Partners advokatbyrå.

Ett elteknikföretag har redan hört av sig.

– Senast i morse blir jag uppringd av ett företag som vill anställa elektriker.

Den 10:e januari i år försattes PU. EL i Kvärlöv AB, enligt egen begäran, i konkurs. Anledningen var att man inte kunde betala sina skulder. Ingmar Grönvall menar att man tagit på sig för stora uppdrag.

– Man har gett sig in i för stora och äventyrliga entreprenader, som inneburit att man inte klarat av lönsamheten. Det har bland annat varit att man utfört installationer i för många lägenheter. Det har varit uppdrag mot stora byggbolag.

Han fortsätter med att säga att konkursansökan kom i precis rätt tid.

– Man har varit förutseende inom företaget, i nio fall av tio hade man nog trott att detta skulle vända. Men här är det synnerligen gott omdöme att ansöka om konkurs innan det är försent.

PU. EL i Kvärlöv startades 1985 och drevs vid konkursansökan av Dennis Järpell. Årsredovisningen 2015-2016 lades fram 31:a augusti, företaget omsatte då nära 23 miljoner kronor.

Företagets fastighet är värderad och Ingmar Grönvall har redan fått en första spekulant. Han tror att konkursen kommer att innebära ett överskott i företagets ekonomi. Men att det är beroende av lönegarantin.

– Här är en fastighet som ska säljas så att jag tror att konkursen kommer att sluta med ett överskott. Det beror lite på lönegarantin, vilken belastar konkursboet. Men jag förutsätter att de anställda får jobb runt hörnet.