Logga in

Här blir Topsy elektrifierad

Publicerad
16 dec 2016, 08:57

Växelström blev standard efter ”strömmarnas krig” runt 1890 — trots att cirkuselefanten Topsy avlivades med växelström för att ­bevisa dess farlighet. Striden gav även den elektriska stolen ett osmakligt genombrott.

Kampen mellan likström och växelström kallas strömmarnas krig, en smutsig fajt som rasade i slutet av 1800-talet. Det hela började när Thomas Edison hade uppfunnit glödlampan, och behövde få ut el till sina kunder. Han satsade på likström och byggde ut elnät i rask följd.

Det funkade finfint – för kunder som bodde nära ett kraftverk. Men när likströmmen skulle överföras över längre avstånd blev förlusterna för stora. Och om man använde hög likspänning för överföringen så gick det inte att sedan transformeras ner den till lagom nivå för glödlampor.

Det hela började när Thomas Edison hade uppfunnit glödlampan, och behövde få ut el till sina kunder. Han satsade på likström och byggde ut elnät i rask följd.

I det skedet klev industrimannen George Westinghouse in på marknaden med en konkurrerande lösning: växelström. Han började bygga nät som både kunde överföra växelström långa sträckor och transformera ner den hos kunderna. Nu kunde även landsbygden elektrifieras.

Edison svarade med en minst sagt aggressiv svartmålningskampanj mot konkurrentens teknik. Djur avlivades med växelström inför journalister. Edison ställde upp som expert när den elektriska stolen utvecklades — och rekommenderade en växelströmsgenerator som kraftkälla. Den första växelströmsavrättningen ägde rum 1890, ett långdraget och plågsamt förlopp som fick enorm uppmärksamhet.

Edison ställde upp som expert när den elektriska stolen utvecklades — och rekommenderade en växelströmsgenerator som kraftkälla.

Edison var även inblandad när cirkuselefanten Topsy, som hade dödat en skötare, avlivades med 6 600 V växelström inför mer än tusen åskådare. Han filmade det makabra spektaklet, som numera finns på Youtube. 

Samtidigt hade Edison fog för att varna för risker med växelströmsnäten. Det inträffade flera vådliga olyckor när reparatörer jobbade med luftledningar i städerna. Men dödsfallen var inte alls så många som Edison påstod.

Och till sist var det förmågan att överföra ström över långa avstånd som avgjorde strömmarnas krig – växelspänningen vann.

FAKTA

Revansch för likström

De första elnäten byggde på likström även i Sverige.

Likströmsnäten levde länge kvar vid sidan av växelströmsnäten. I Stockholm ända in på 1970-talet.

Likströmmen fick så småningom revansch i form av HVDC, kraftöverföring för högspänd likström, där ABB går i bräschen.

I många länder ökar nu användningen av likström i byggnader, framför allt i datahallar.