Logga in

Deras marknad försvann över en natt

Publicerad
15 dec 2016, 08:02

Utbyggnaden av kabel-tv tog slut i princip över en natt. För Valla El & Antennservice i Linköping, som till 70 procent levde på sådana installationer, stod allt på spel. Efter en strategisk helomvändning blev företaget Vallacom. Och nu också en del i den växande Instalco-koncernen

Kabel-tv-marknaden kraschlandade med ett brak.

Detta var cirka tio år sedan och under spillrorna befann sig många företag som försörjde sig på att installera kabel-tv.

Bland annat Valla El & Antennservice.

De hade drygt 30 anställda och över den ljusnande framtid företaget trodde sig ha tornade mörka moln upp sig. Företaget hade just flyttat till ett fint nybyggt kontor i industriområdet Torvinge. Dessutom hade de etablerat ett kontor i Stockholm för att klara uppdrag inom kabel-tv- och bredbandsinstallationer där.

– Vår verksamhet stod och vacklade, säger vd Peter Andersson.

Företaget försökte sig på lite andra jobb med datanät och ökade andelen uppdrag med rena elinstallationer. Stockholmskontoret fick de lägga ner. Återstående uppdrag i huvudstaden fick unga traktamentssugna elektriker ta hand om.

– Vår verksamhet stod och vacklade.

Vd Peter Andersson

Men det var tydligt att Valla El & Antennservice behövde en ny plan för sin verksamhet.

– För fem år sedan bestämde vi oss för att lägga ut en ny strategisk kurs för vår verksamhet, berättar Peter Andersson.

Han och styrelsen beslöt sig för att styra om mot ramavtalsjobb. Medvetet valde de att avstå från att kriga om dessa genom aggressiv prissättning utan försökte hitta ramavtalskunder som var villiga att betala lite mer för kvalitet och för pålitliga leverantörer.

– Så här i efterhand kan jag konstatera att vår satsning på partnering med kunderna i entreprenader och ramavtal om servicejobb var ett lyckokast. Vi har varit duktiga på att etablera oss på de här områdena och vi har byggt väldigt goda kundrelationer under de senaste åren. Peter berättar att ramavtalsjobben nu svarar för 70 procent av företagets verksamhet och att de fördelar sig lika mellan rena eljobb och svagströmsinstallationer, med någon övervikt för elinstallation just nu.

– Nu är vi ett starkströmsföretag som också erbjuder svagströmsjobb, för några år sedan var det tvärtom, konstaterar Peter.

– Så här i efterhand kan jag konstatera att vår satsning på partnering med kunderna i entreprenader och ramavtal om servicejobb var ett lyckokast.

Vallacoms ramavtalskunder är främst kommunala fastighetsbolag som Stångåstaden
i Linköping och Hyresbostäder i Norrköping. Företaget har koncentrerat sig på kommunala kunder eftersom dessa i regel har ett stort behov av hjälp att modernisera sina fastigheter med modern teknik.

– Genom att hjälpa dem där bygger vi förtroende och lägger grunden för långsiktiga relationer, säger Peter.

Han förklarar att de kommunala uppdragen omfattar ett brett spektrum av fastigheter – från bostäder till simhallar, skolor och idrottsarenor. Inom alla dessa områden finns mycket att göra för att spara energi, men kunderna är krävande:

– De byter inte ljusanläggning bara för bytets skull, utan kräver livscykelanalyser och avskrivningsplaner för att motivera investeringarna, förklarar Peter Andersson.

I takt med att solenergi blivit allt intressantare för alla kundkategorier, har Vallacom också satsat på den sektorn, liksom på installationer av laddstolpar. De första installationerna av solceller utfördes för fyra år sedan och numera är Vallacom väletablerat också på det här området.

– Genom att hjälpa dem där bygger vi förtroende och lägger grunden för långsiktiga relationer.

– För att leva som vi lär har vi förstås installerat solpaneler här vid kontoret och använder dem bland annat till att ladda våra två eldrivna servicebilar, berättar Henrik Ahlin, marknadschef på Vallacom.

Den största anläggning som Vallacom hittills har byggt återfinns på taket till Svenska Haugens stora lager i Jursla ­industriområde ­utanför Norrköping. Den installationen utsågs till ’årets anläggning 2014’ av Svensk ­Solenergi. Inte bara för sin storleks skull utan också för att Vallacom här utnyttjat smart teknik för att bland annat göra det möjligt att stänga av ­enskilda solceller individuellt vid driftstörningar eller av andra anledningar.

FAKTA

Vallacom AB

• Ingår sedan förra året i Instalco-koncernen
• Hade 46 anställda vid senaste årsskiftet
• Omsatte 61,6 mkr under 2015
• Har kontor i Linköping och Norrköping
• Vinstmarginalen var 12,5 procent 2015.

– Nu har vi skapat oss en så omfattande kompetens inom solcellsinstallationer att vi också hjälpt till och utbildat ­räddningstjänsten i hur de ska agera vid bränder eller andra ­tillbud i anläggningarna, förklarar Henrik.

Peter Andersson berättar att intresset för solel är väldigt stort i Östergötland. Linköping ligger i det svenska toppskiktet när det gäller den här tekniken, delvis för att elcertifikatssystemet slagit igenom på bred front här.

– Nu har vi skapat oss en så omfattande kompetens inom solcellsinstallationer att vi också hjälpt till och utbildat ­räddningstjänsten i hur de ska agera vid bränder eller andra ­tillbud i anläggningarna.

Henrik Ahlin, marknadschef på Vallacom

– Sedan ett år har kommunen lagt ut en solcellskarta på sin hemsida. Där kan fastighetsägare gå in och se hur mycket solenergi de kan utvinna på de egna taken, förklarar han och tillägger:

– Vi försöker hålla oss framme här, helst då när det gäller större anläggningar. Som en del i vår satsning på energirådgivning och energieffektivisering försöker vi också sälja in andra energiåtgärder i de här uppdragen. Konkurrensen ökar på den här marknaden, men vi ser det som en styrka att vi är ett företag som funnits i 21 år.

Att Vallacom har lång erfarenhet av svagströms­jobb är en annan styrka som Peter och hans kolleger gärna framhåller i dialogen med kunderna. De ser nya möjligheter nu när Internet of Things är i antågande och när det drar ihop sig till ännu en runda med elmätarbyten i landet.

– Tidigare har vi bytt ut 65 000 elmätare åt Tekniska Verken här i Linköping. Då fick vi låna in folk, säger Peter. Nu har vi nya uppdrag för dem, tillägger han.