Logga in

Därför vill de vara totalentreprenörer

Publicerad
28 dec 2016, 16:30

Roslagens ­Styrinstallation i Norrtälje vill inte ha ­några andra företag mellan sig och kunderna.

– Vi vill ha direktkontakt med våra kunder och strävar allt mer mot elentreprenader och uppdrag där vi kan vara totalentreprenörer, säger Arne Gabrielsson, en av företagets fyra delägare.

Roslagens Styrinstallation i Norrtälje är mycket väl etablerade när det gäller installation och service på styr- och reglersidan. Här är företaget en av de allra största aktörerna i Stockholms län – vid sidan om de stora koncernbolagen. När byggandet nu ökat har företaget lyft blicken och intresserar sig allt mer för mer traditionella elentreprenader. Inte utan framgång.

Styrinstallationer är, som företagsnamnet antyder, den stora grejen för Roslagens Styrinstallation. Bland kunderna finns flera lokala byggbolag, ett par av dem verksamma också utanför Norrtälje. Offentliga och privata fastighetsägare finns också på kundlistan, liksom många ventilations- och VVS-företag som anlitar Roslagens Styr­installation när de behöver hjälp med styr- eller reglerlösningar i sina uppdrag. En viktig samarbetspartner är Roslagens Energi- och Driftteknik, som anlitar företaget för serviceuppdrag inom styr och el hos fastighetsägare i Norrtälje och Täby.

– Och så har vi samarbetspartners inom olika specialområden, som Vatech från Östhammar som jobbar med vattenrening. Åt dem installerar vi automationsskåp med processtyrning för pumpanläggningar och vattenverk, bland annat. Det är en nisch som vi är ganska stora inom, berättar Arne Gabrielsson.

– Men, numera strävar företaget alltmer efter att få direktkontakt med kunderna – i totalentreprenader och liknande, tillägger han.

– Men, numera strävar företaget alltmer efter att få direktkontakt med kunderna – i totalentreprenader och liknande.

Arne Gabrielsson, en av fyra delaägare

– Vi trivs bättre när vi inte har andra företag mellan oss och kunden, eftersom exempelvis ventilations- och VS-företagen inte alltid hänger med i den nya tekniken, förklarar Hans Karlsson.

Kunder som anlitat Roslagens Styrinstallation som direktleverantör är bland annat Fortifikationsverket, i samband med ett stort jobb på militärhögskolan i Karlberg, och Fabege.

– Nyligen fick vi ett stort projekt hos bostadsrättsföreningen Dalen där vi var totalentreprenör och köpte in VVS-arbeten, borrning och värmepumpsinstallationer från underentreprenörer, tillägger Hans.

– Det var en lite ovan roll för oss, men det är dit vi vill komma, fyller Anna Rosendahl i.

FAKTA

Roslagens Styrinstallationer AB

Antal anställda juni 2015: 43

Omsättning: 52 miljoner kr

Vinstmarginal: 7,48 procent.

Ramavtal med Fortifikationsverket och Roslagsbostäder ger basen för en omfattande serviceverksamhet. I dag är det ett 15-tal anställda som arbetar med företagets serviceuppdrag.

De uppdragen omfattar inte bara styr och regler utan också mer traditionell elservice.

Sedan ett par år har företaget alltmer riktat sina blickar mot just elinstallationsmarknaden.

– Nyligen fick vi ett stort projekt hos bostadsrättsföreningen Dalen där vi var totalentreprenör och köpte in VVS-arbeten, borrning och värmepumpsinstallationer från underentreprenörer.

Hans Karlsson

– Styr och regler är minst lika attraktivt som tidigare och konkurrensen ökar när Stockholmsföretagen lockas hit av de allt större projekt som startats eller är på gång i Norrtälje kommun, berättar Håkan Jonsson. 

Kjell är den i ledargruppen som håller i gång den allt större verksamheten på elsidan. Roslagens Styrinstallation räknar nu allt oftare på rena elentreprenader i Norrtälje — den näst mest expansiva orten i Stockholms län just nu.

– Vi har alltid haft elentreprenader som en del av verksamheten, men vill nu växa inom det här området, säger Kjell.

– Vi har alltid haft elentreprenader som en del av verksamheten, men vill nu växa inom det här området.

Kjell Liljeberg

En strategi är att komma in i projekt som samordnare och projektledare för de överordnade fastighetssystemen för att sedan också bli delaktiga i de rena elinstallationerna.

Roslagens Styrinstallation är just nu engagerade i att bygga en ny Tingsrätt i Norrtälje för Domstolsverket. De svarar för både el- och styrinstallationer.

Det ser ljust ut för Roslagens Styrinstallation.

Orderböckerna är fyllda till långt fram i vår.

– Vi har en historiskt hög beläggning just nu, säger Håkan. Kjell Liljeberg menar att det finns goda möjligheter att ta fler elentreprenader nu när det är så många renoveringsprojekt på gång i det befintliga fastighetsbeståndet.

– När en fastighet ska moderniseras upptäcker ägaren ofta att det inte finns några reservdelar längre att tillgå till de befintliga tekniska systemen. När de behöver bytas ut blir det ombyggnadsjobb i automatikskåpen åt oss. Genom att ligga i teknisk framkant inom fastighetsautomationen har vi en god inkörsport till de här kunderna, menar Hans Karlsson.