Logga in

”Bättre att de köper våra produkter än billigare grejer med sämre kvalitet”

Publicerad
27 dec 2016, 08:17

Hemmafixande med el blir allt vanligare i svenska hem, vittnar elinstallatörer om. Samtidigt säljs elmateriel i varje byggvaruhus och försäljningen ökar stadigt. Finns det ett samband mellan dessa två saker och vilket ansvar har i så fall tillverkarna och byggvaruhusen för att fulelen nu breder ut sig allt mer?

Elinstallatörer som vi på tidningen Elinstallatören haft kontakt med vittnar om att de allt oftare får åtgärda bristfälliga elinstallationer som uppenbart inte har gjorts av yrkesmän. I Facebook-gruppen ­’Elfel’ postas dagligen bilder på mer eller mindre horribla elinstallationer.

Det är naturligtvis inte bara privatpersoner som står bakom dem. Lika vanligt är nog att ansvaret faller på hantverkare, svenska och utländska, som ”även kan dra el”.

I byggvaruhusen växer hela tiden avdelningarna för el och belysning. EIO har tidigare i två rapporter granskat denna försäljning. Efter det har byggvaruhusen blivit bättre på att informera om vad man som privatperson får och inte får göra.

Schneider Electric, med sin dominerade ställning i Sverige, är den tillverkare som också tydligast riktat in sig mot gör-det-själv-marknaden. Mikael Magnér är chef för det så kallade DIY — do-it-yourself på företaget. Han säger att det är strategiskt viktigt för Schneider Electric att satsa på försäljning till konsument, för att möta marknaden och för att bygga sitt varumärke.

– Vi har ju en hög marknadsandel och vi måste följa marknaden för att möta konkurrenter.
Är inte vi på denna marknad tar andra över. Och vi tycker att det är bättre att de köper våra produkter än billigare grejer med sämre kvalitet.

För några veckor sedan skickade Schneider Electric ut ett pressmeddelande som fick El-
installatörens redaktion att haja till rejält.

– Vi har ju en hög marknadsandel och vi måste följa marknaden för att möta konkurrenter. 
Är inte vi på denna marknad tar andra över. Och vi tycker att det är bättre att de köper våra produkter än billigare grejer med sämre kvalitet.

Mikael Magnér, chef för det så DIY – do-it-yourself på Schneider Electric

Pressmeddelandet hade rubriken ­”Användarvänliga testinstrument för hemmafixaren!” och informerade om att företaget lanserade ett nytt sortiment med multifunktionella testinstrument. I texten kunde man läsa att ”instrumenten ger hemmafixaren möjlighet att felsöka, mäta och testa elektriska värden…”. Detta är ju något som privatpersoner absolut inte får göra utan som är förbehållet yrkesmän.

Mikael Magnér blir påtagligt besvärad när pressmeddelandet kommer på tal.

– Det där var ett olycksfall i arbetet. Det innehåller sakfel. Det är utskickat av vår reklambyrå och inte korrekturläst ordentligt av oss.

Men det är väl ändå ert ansvar?
– Självklart, men vi är otroligt medvetna om vad privatpersoner får och inte göra.

– Det där var ett olycksfall i arbetet. Det innehåller sakfel. Det är utskickat av vår reklambyrå och inte korrekturläst ordentligt av oss.

Som ledande tillverkare, vad har ni för ansvar för att ökad försäljning av elmateriel i byggvaruhusen inte också leder till ökat hemmafixande av el?

– Vi har en väldigt tydlig märkning av alla våra produkter som säljs i bygghandeln. Där framgår vilken typ av installationer privatpersoner får utföra.

Om denna märkning är tydlig eller inte råder det nog delade meningar om. Texten som står på baksidan av förpackningarna är så liten att det är svårt att läsa den, se bild här intill. Frågan är hur många konsumenter som verkligen observerar texten innan de tar ut produkten ur förpackningen och påbörjar en eventuell installation.

Men Mikael Magnér säger att inte bara tillverkare utan även butikerna har ett stort ansvar.

– Och här vill jag hävda att cheferna för el- och belysningsavdelningarna är mycket väl medvetna om vad konsumenterna får göra inom el. Problemet är att säljarna på golvet ofta inte är särskilt kunniga inom detta område. Här bör byggvaruhusen bli bättre på att vidareutbilda sin personal.

Mikael Magnér tycker att även elinstallatörerna delvis kan hållas ansvariga för att hemmafixandet inom el har ökat.

– I storstäderna är det ju ofta svårt att få tag på en elektriker. Och vissa företag vill inte heller jobba direkt mot konsument. Det ökar såklart risken för att privatpersoner ska frestas att göra jobben själva.

– Vi har en väldigt tydlig märkning av alla våra produkter som säljs i bygghandeln. Där framgår vilken typ av installationer privatpersoner får utföra.

Men i grunden tycker Mikael Magnér att den ökade försäljningen av elmateriel i byggvaruhandeln är något positivt.

– Efterfrågan från privatmarknaden kan vändas till affärsmöjligheter för elinstallatörerna. Det är också förklaringen till att en del byggvaruhus erbjuder installationsservice för sina kunder, med fasta priser för installationsarbetet.

I volymer är dock privatmarknaden väldigt liten för Schneider Electric.

– Vår första prioritet ligger fortfarande på försäljning via grossisterna. Det är där de stora volymerna finns. Och så kommer det fortsätta att vara. Men i termer av varumärkesbyggande är privatmarknaden viktig.

På Clas Ohlson säger informationschefen Niklas Carlsson att man inte ser några svårigheter med att ta ansvar för en fortsatt hög elsäkerhet i Sverige och samtidigt sälja elmateriel som kräver behörighet.

Hur arbetar ni då rent praktiskt med elsäkerhet?
– I de fall vi säljer produkter som enbart får installeras av behörig installatör så informerar vi om det med märkning i våra butiker och i vår webbutik. Det kan tilläggas att många av våra kunder i den här produktkategorin är så kallade proffskunder, alltså behöriga installatörer, säger Niklas Carlsson.

Dirk Schmidt, inköpschef på Bauhaus, säger att han och hans kolleger är väldigt trötta på diskussion om huruvida det är rätt att i byggvaruhusen att sälja elmateriel som kräver behörighet.

– Det som Schneider Electric och andra tillverkare märker är att den gamla uppdelningen fackhandel och detaljhandel inte gäller längre. Det går inte att kontrollera marknaden på det sättet i dag. Onlineförsäljningen har rasat iväg och den har i grunden förändrat marknadsförutsättningarna. Nu är ändå allt tillgängligt för alla.

Dirk Schmidt tycker även att benämningen hemmafixande, eller do-it-yourself, är otidsenlig. 

– Onlineförsäljningen har rasat iväg och den har i grunden förändrat marknadsförutsättningarna. Nu är ändå allt tillgängligt för alla.

Dirk Schmidt, inköpschef på Bauhaus

– Vi är både en fackhandel för proffs och en detaljhandel för konsumenter. Vi har såklart ingen möjlighet att kontrollera om den som köper är proffs eller inte, och det är heller inte heller vår uppgift. Det går ju inte heller att göra om folk handlar sina varor direkt på nätet.

– Du kan ju sitta i Sverige och köpa varor direkt från Kina, exempelvis via alibaba.com. Att då diskutera om varor ska säljas hos oss eller hos en grossist, det är att titta bakåt och inte framåt. En mer intressant diskussion är därför hur vi alla ska förhålla oss till internetförsäljningen.

Dirk Schmidt tycker att det är bra att grossisterna fått konkurrens av såväl Bauhaus och andra byggvaruhus samt från onlinebutiker.

– Det tidigare slutna systemet med försäljning via grossister har inte gynnat konsumenterna. Prisbilden i Sverige har varit högre än

i många andra europeiska länder. Jag tycker inte att grossisterna, med försäljning sju till fyra på vardagar, tillför så mycket till marknaden längre.