Logga in

Därför stör INTE just den här frekvensomriktaren

Publicerad
25 okt 2016, 11:09
| Uppdaterad
8 apr 2021

Svenska NFO Drives gör frekvensomriktare som inte stör. Bland kunderna finns Vasamuseet och DeLaval.

– Våra frekvensomriktare skickar ut en ren sinusspänning. Du slipper alla problem med PWM-tekniken och kan använda dem som vilka elkomponenter som helst, säger Kenneth Svensson, teknisk chef på NFO Drives i Blekinge.

Vanliga frekvensomriktare använder så kallad PWM, pulsbreddsmodulering, för att skapa en spänningskurva med fyrkantiga vågor. Det är vågornas branta flanker som ger EMC-störningar. NFO använder i stället en patenterad metod för att switcha transistorer på ett smart sätt – ut kommer en ren sinusspänning.

– Våra frekvensomriktare skickar ut en ren sinusspänning. Du slipper alla problem med PWM-tekniken och kan använda dem som vilka elkomponenter som helst.

Kenneth Svensson, teknisk chef på NFO Drives i Blekinge

De ingående komponenterna är visserligen dyrare än i PWM-omriktare. Men installationen blir enkel och billig när det varken behövs avstörningsfilter, drosslar, särskilda anslutningar eller skärmade kablar. Den befintliga motorkabeln funkar fint, och omriktaren kan placeras där det passar eftersom kabelns längd inte spelar någon roll. Lagerströmmar som sliter på motorlagren slipper man också.  Detsamma gäller de jordströmmar som vanliga frekvensomriktare kan ge upphov till, vilket gör det möjligt att installera jordfelsbrytare.

NFO lanserade sin första omriktare på 1,5 kW i slutet av 1990-talet. Därefter har effekten ökat stegvis. I våras kom en 22 kilowattare, vars första användare är Vasamuseet. Den största kunden är DeLaval som använder omriktarna för att styra vakuumpumpar till mjölkmaskiner såväl som mjölkpumpar, roterande mjölkningsrobotar och ventilationsutrustning.

Tjugo år efter starten är NFO fortfarande en liten spelare på marknaden. En förklaring är att tekniken inte har klarat så höga effekter, och Kenneth Svensson hoppas på en större kundbas tack vare den nya 22 kW-omriktaren.

– När vi testade en PWM-omriktare på labbet slutade till exempel min datormus att fungera. När något sådant händer är det inte så lätt att veta vad källan är.

– Nu kan vi bli intressanta exempelvis för större fastigheter med större fläktar, säger han.

Kenneth Svensson är övertygad om att det finns ett stort mörkertal när det gäller EMC-störningar. En orsak är att det kan vara svårt att förstår varför ett visst problem plötsligt uppstår med en elektronikpryl.

– När vi testade en PWM-omriktare på labbet slutade till exempel min datormus att fungera. När något sådant händer är det inte så lätt att veta vad källan är, säger han.

FAKTA

NFO Drives

Grundades: 1996.
Ort: Svängsta i Blekinge
Antal anställda: 10.
Omsättningen 2015: 23 miljoner kr.