Logga in

Därför stör frekvensomriktaren

Publicerad
25 okt 2016, 10:41
| Uppdaterad
8 apr 2021

Frekvensomriktare är miljöhjältar i det tysta – de sparar massor av energi genom att reglera elmotorers varvtal efter det faktiska behovet. Haken är att de även kan sprida EMC-störningar. Så här går det till.

Trefas asynkronmotorer dominerar stort när det gäller att driva allt från fläktar och pumpar till pappersmaskiner och hissar. De är robusta, billiga och standardiserade.

Problemet är att de slösar stora mängder energi om varvtalet inte anpassas till den aktuella uppgiften. Ta exempelvis en elmotor som driver en pump: För att reglera vattenflödet är en vanlig lösning att låta motorn snurra med full effekt medan en strypventil minskar flödet. Metoden är ungefär lika miljösmart som att köra bil med gasen i botten och reglera farten med bromspedalen. Detta problem löser frekvensomriktaren, eftersom motorns varvtal är kopplat till matningsspänningens frekvens.

Metoden är ungefär lika miljösmart som att köra bil med gasen i botten och reglera farten med bromspedalen. Detta problem löser frekvensomriktaren, eftersom motorns varvtal är kopplat till atningsspänningens frekvens.

I exemplet med vattenpumpenkan strypventilen då plockas bort. I stället omvandlar frekvensomriktaren nätets 50 Hz till en lägre frekvens så att motorn snurrar långsammare och vattenflödet minskar. På så vis kan elnotan kapas rejält.