Logga in

Här slipper elektrikerna åka runt och läsa av mätare

Publicerad
26 sep 2016, 08:54

Med nya smarta elmätare kan nätbolagen helt lämna tröskandet med manuell avläsning bakom sig. Ett av de ­första företagen i Sverige att ta steget över till andra ­generationens AMR-system är Västervik ­Energi. De byter nu ut över 12 000 mätare hos sina kunder.

En stor förändring för både elkunder och nätbolag ägde rum den 1 juli 2009. Från det datumet var det inte längre tillåtet att preliminärdebitera kunderna, vilket bolagen dittills gjort med senare kontrollavläsningar för eventuella korrigeringar.

Med nya regler blev det nödvändigt för nätbolagen i Sverige att ersätta gamla mätare med teknik som automatiskt gav mätvärden som kunde faktureras. Den första generationens Automatic Meter Reading Systems, eller AMR-system, installerades i rask takt runt om i landet innan den nya regeln trädde i kraft. Mätarna var antingen baserade på trådbunden eller trådlös teknik i dataöverföring. Även om automatiseringen var ett steg framåt, fanns det brister i de första AMR-systemen.

Västervik Miljö och Energi installerade sina mätare med kommunikation över elnätet under 2008. Per-Erik Ekström är chef för affärsområdet Elnät inom bolaget. Han berättar att detta system, som nu varit i drift i åtta år, inte fungerar perfekt. Elnätet förorsakar störningar i överföringen och 300–400 mätare måste läsas av manuellt innan kunderna kan faktureras.

– Runt månadsskiftet måste halva min personalstyrka släppa allt de har för händer och åka runt och läsa mätare som vi inte kunnat få uppgifter från automatiskt, säger Per-Erik Ekström.

– Runt månadsskiftet måste halva min personalstyrka släppa allt de har för händer och åka runt och läsa mätare som vi inte kunnat få uppgifter från automatiskt.

Per-Erik Ekström, chef för affärsområdet Elnät, Västervik Miljö och Energi 

Vissa av mätarna sitter i egna hem eller på andra mindre tillgängliga ställen, så det krävs planering för att läsa alla. Självklart är detta besvärligt och företaget vill nu gå över till ett nytt system med nya mätare.

– Vi är tidigt ute med att gå till nästa generations AMR-system på grund av de problem vi har haft. Vi har behövt behålla det gamla systemet till dess avskrivningen var avklarad. Det är en förutsättning för en så stor investering. Successivt kommer de flesta nätbolagen
i landet att byta till nya säkrare system.

I Västervik satsar nätbolaget nu på ett radiobaserat system med så kallad meshradio. Det innebär en investering på 16—18 miljoner kronor. Tillverkaren Aidon vann den offentliga upphandlingen och är delaktiga i projektgruppen för installationen. Företaget har folk tillgängliga som support under det pilotprojekt som nu pågår.

– Vi är tidigt ute med att gå till nästa generations AMR-system på grund av de problem vi har haft.

550 mätare monteras initialt och om allt fungerar som det ska, fortsätter utrullningen med ytterligare 11 800 mätare. Arbetet med installationen sker mest med Per-Erik Ekströms egen personal, men i stora flerfamiljshus kan det bli aktuellt att ta in underleverantörer.

Per-Erik Ekström förklarar att mycket förändrats i de nya mätarna.

– De kan ge kvarttimmarsvärden och vi kan styra tillslag och avslag centralt i vårt system. Det följer med en mjukvara som ger oss en rad olika funktioner. Det innebär en stor förbättring i kontrollen av nätet. Vi ser var det finns ledningsförluster, var det krävs mer kapacitet och var nätets svaga länkar finns. Vi får exakta data från varje förbrukningspunkt.

Även om inte alla funktioner kommer att ha betydelse för konsumenterna inledningsvis, så tror Per-Erik Ekström att kunderna på sikt kommer att få allt större nytta av de nya funktionerna. Hushållen kommer i allt högre utsträckning att vilja kunna styra förbrukning och laster till förmånliga tider på dygnet.

– Vi ser var det finns ledningsförluster, var det krävs mer kapacitet och var nätets svaga länkar finns. Vi får exakta data från varje förbrukningspunkt.

Per Högelin, försäljningschef på Aidon Sverige, säger att den andra vågen av smarta mätare har dragit igång och att flertalet elnätsbolag redan är igång med sina upphandlingar. Även han ser mikroproduktion som drivande tillsammans med behovet av att kunna göra timmätningar.

– Till detta kommer nya regulativa krav från Energimarknadsinspektionen, samt tuffare krav på avbrottsersättning till slutkund. Regeringen har dessutom fått ett förslag på nya funktionskrav som ska gälla från första januari 2017, om de går igenom, säger Per Högelin.

Pilotprojektet i Västervik består av en mängd olika typer av kunder som till exempel butiker, villor och flerfamiljshus. Syftet är att få till ett representativt tvärsnitt av hela nätbolagets elnät.
– För att vi ska bedöma det nya systemet som lyckat vill vi se 99,8 procent korrekta mätvärden under en 12-timmarsperiod.

Det kommer inte att bli snårigare för konsumenterna att förstå elräkningen, men alla kommer att få en inloggning så att de via webben kan gå in och se i detalj hur deras förbrukningsmönster ser ut.

– Det tror jag att vissa kommer att uppskatta. På sikt är det ju en anpassning till ett samhälle som bygger på smarta nät, säger Per-Erik Ekström.

FAKTA

Västervik Miljö & Energi

• Västervik Miljö och Energi har 155 anställda.

• I bolaget har kommunen samlat samtliga affärsdrivande infrastrukturverksamheter.

• Elnät och gatubelysning är ett affärsområdet med 17 anställda. Elva av dem är montörer.

FAKTA

Tre nyckel­funktioner 

Andra generationens smarta elmätare installeras för att:

• Säkerställa en automatiserad informationshämtning utan behov av manuell mätinsamling.

• Säkerställa att ­lösningen även fungerar för mer ­omfattande informations­insamling (timmätning, mikroproduktion, etc.).

• Säkerställa att mätaren är framtidssäkrad även för kommande behov och regulativa krav.