Logga in

“Redan nu flödar elen åt alla håll”

Publicerad
2 aug 2016, 09:38

Mer svensk förnybar elproduktion kräver ett mer flexibelt energisystem. Och med mer uppkoppling blir elnätet smartare och kan förutse avbrott och underlätta underhåll. Men för installatören ställer det nya krav på säkerhetstänk när strömmen inte längre bara kommer uppifrån i nätet.

Både nätbolag och konsumenter kommer märka av att elsystemet blir allt mer uppkopplat. Energitjänsteföretag kommer kunna styra last till tider då produktionen av förnybar el är på topp och se till att det finns lagrad energi till tider då solen inte skiner och vinden inte blåser. Både fastighetsägare och privatpersoner kommer kunna ha egen produktion och dessutom komplettera den med batterier. För elinstallatörer innebär det här att gammalt säkerhetstänk ställs på ända.

– Om du tänker att du är säker för att du klippt av kabeln uppifrån nätet så är det dags att tänka om. Batterierna fungerar som produktionsenheter och de kan lika gärna sitta nere i nätet och mata uppåt. Jorda och kolla spänningen, det är enkelt men viktigt!

Det här säger Catarina Nauclér, forsknings- och utvecklingschef på Fortum. Hon har inte hört talas om någon olycka hittills, men än så länge är batterier både hos privatpersoner och i elnäten ovanliga. Fortum testar just nu ett batteri på 1 Megawatt i Finland.

– När Fingrid får problem med frekvensen så kan vi hjälpa dem med batteriet. Det här är på experimentnivå och vi lär oss både om nyttan med tekniken och hur vi kan arbeta med den.

Men en stor ökning av batterianvändningen är inte långt borta. Dels ökar marknaden för renodlade fastighetsbatterier och dels blir det möjligt att använda batterier som sitter i elbilar som effektreserv för hushåll när elnätet blir allt mer uppkopplat.

– I det framtida energisystemet kommer elen flöda åt alla håll. Det sker också redan nu med småkunder som har egen produktion av solel. Jag tror att det är extremt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv att var och en är medvetna om den här förändringen, säger Catarina Nauclér