Logga in

Organisk tillväxt 0 procent

Publicerad
9 aug 2016, 11:17

Bravidas andra kvartalsrapport för året, som offentliggjordes 22 juli, blev en besvikelse i förhållande till analytikernas förväntningar.

Istället för förväntade 4 procent blev den organiska tillväxten 0 procent under andra kvartalet. Bakom tillväxttappet ligger negativ utveckling i Sydnorge till följd av kräftgång i oljeindustrin.

– Dock visar tillväxten en positiv trend under kvartalet med organisk tillväxt i juni, säger vd Mattias Johansson i en rapportkommentar.

Analytikerna förväntade sig 4 021 miljoner kronor i nettoomsättning men istället blev det 3 800 miljoner som innebär en ökning med 4 procent. Bakom omsättningsökningen låg en ökning av serviceförsäljningen med 10 procent varav 6 procent var organisk ökning – och förvärv Omsättningen från installationsprojekten minskade istället 1 procent och det beror enligt vd-kommentaren på att 2014 och 2015 var starka år inom installationssegmentet med flera stora projekt som slutfördes under början av 2016.

Rörelsemarginalen förbättrades andra kvartalet från 5,6 till 6 procent och den ökningen hänförs till den svenska verksamheten där förbättringsinitiativ lett till bättre marginaler i projekt. Den norska verksamhetens rörelsemarginal belastas av kostnader för neddragningar i sydvästra landsänden.

– Verksamheten i Finland redovisar ett ”break even” resultat för det andra kvartalet, vilket är i linje med vår plan för etablering av vår verksamhet i Finland. Organisationen i Finland anpassas till rådande marknadsförutsättningar och implementering av koncernens rutiner är till stor del genomförd. Vår bedömning är att Finland kommer visa en positiv utveckling under kommande kvartal, kommenterar Mattias Johansson.

Marginal är alltid viktigare än volym för Bravida, skriver Mattias Johansson, något han är konsekvent med. I det här sammanhanget handlar det om att marknaden nu drivs av ny- och ombyggnaden av sjukhus, fastigheter för detaljhandel, bostäder och en ökad efterfrågan på service.

– I detta läge är projektselektering viktig, att resurserna allokeras till rätt projekt och utnyttjas på ett effektivt sätt.

– Vår orderstock har kraftigt förbättrats under kvartalet och än en gång kan vi konstatera att vår orderstock är all time high, en ökning med 12 procent till knappt 8 miljarder kronor. Den innehåller många små och medelstora order samt några stora order vilket borgar för en stabil utveckling och ett bra utgångsläge för omsättningens utveckling för kommande kvartal, skriver Mattias Johansson i sin rapportkommentar i juli.