Logga in

”Många skäms för stötarna”

Publicerad
17 aug 2016, 10:00

Sök alltid vård om du fastnar vid en strömgenomgång. Och anmäl tillbuden, uppmanar Rickard Lindberg, expert på arbetsmiljöfrågor.

”Har du råkat ut för en strömgenomgång det senaste året?” Den frågan brukar
Rickard Lindberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Installatörsföretagen, ställa när han håller utbildningar i elsäkerhet.

– I princip alla räcker upp handen och ler. När jag sen frågar hur många som har anmält tillbudet så är det en mikroskopisk andel som sträcker upp handen, säger han. 

– I princip alla räcker upp handen och ler. När jag sen frågar hur många som har anmält tillbudet så är det en mikroskopisk andel som sträcker upp handen.

Rickard Lindberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Installatörsföretagen

Rickard Lindberg poängterar hur viktigt det är att anmäla både allvarliga ström­genomgångar och mindre tillbud. Det handlar om att skapa en säkerhetskultur och att ändra beteenden och attityder. Cheferna måste exempelvis uppmuntra medarbetarna att anmäla och få alla att känna att det kan rädda en kollega från att göra samma misstag.

– Genom att systematiskt rapportera tillbud och olyckor kan säkerhetskulturen förändras relativt snabbt, säger han.

Personer som liksom Kenneth Frisk och Anders Gustafsson har fastnat vid en strömgenomgång rekommenderar han absolut att söka vård.

– Du kan inte ställa diagnos på dig själv och bedöma att du bara blev ”lite” skadad. Det är även bra att vara medveten om sena effekter och psykosomatiska symptom, säger han.

– Du kan inte ställa diagnos på dig själv och bedöma att du bara blev ”lite” skadad.

Därför anmäls inte olyckorna

Rickard Lindberg ser en rad förklaringar till att personer väljer att inte anmäla:
•  Många skäms för att inte ha brutit strömmen, eftersom de mycket väl känner till säkerhets­rutinerna.

•  En vanlig inställning är att det hör till branschen. ”Som elektriker får man räkna med att få en stöt ibland” kan det låta.

•  På vissa arbetsplatser råder fortfarande en machokultur — den som tar genvägar kan känna sig lite ball inför kollegerna. Fast på den punkten tycker Rickard Lindberg att det har skett en förbättring de senaste decennierna, förr var machokulturen mer påtaglig.

•  Det kan vara svårt att stå emot påstridiga kunder som klagar ”måste du verkligen bryta strömmen så att vi tappar data”.

•  Stress kan också tänkas vara en faktor.