Logga in

Installationsbolag decentraliserar

Publicerad
24 aug 2016, 16:33

Assemblin flyttar stödfunktioner från koncernnivå till de enskilda installationsbolagen. Affärsutveckling, HR och inköp centraliserades på Imtech-tiden. Decentraliseringen sker parallellt med integrationen av Skanska Installation som Assemblin nyligen förvärvade.

Under varumärket Assemblin finns bolag inom VS, El och Ventilation och de verksamheterna fick under juli förstärkning när koncernen förvärvade Skanska Installation.

– En viktig del av vårt erbjudande är den bredd våra kompletterande verksamheter ger tillsammans. Detta efterfrågas av allt fler kunder som vill ha en enda partner för alla typer av installationer och installationsservice. Men samtidigt är det viktigt att ha fokus på de enskilda företagens specialiteter och på de lokala marknaderna och vilka specifika lösningar varje kund behöver, säger Anne Veiksaar, varumärkes och kommunikationschef.

Det var under tiden då bolaget var en del av den nederländska koncernen Imtech som funktioner som HR, ekonomi, inköp och affärsutveckling samlades in under koncernflagg, men nu är det alltså dags att decentralisera funktionerna igen, även om IT och kommunikation stannar kvar på huvudkontoret.

– Arbetet med dessa uppgifter är bra att samordna för hela Assemblin, för att få ett så starkt stöd för verksamheterna som möjligt. Där det finns lika behov är det klokt att satsa på lika lösningar, säger Anne Veiksaar.

Fördelen med att flytta ut de andra funktionerna som nu är aktuella handlar om att ge de enskilda installationsbolagen större möjlighet att utveckla sin egen installationsaffär.

– Assemblin ska vara känt som installationsföretaget med de bästa personella resurserna på alla områden. Det skapar energi, trivsel och stolthet i hela organisationen. Till gagn för kunder, samarbetspartners och kollegor.