Bromsade tillväxten – och vände minus till plus

Publicerad 25 aug 2016, 08:58

Industriservice ger en stabil grund åt företaget och installationer i exklusiva bostäder lite guldkant åt ekonomin. Elservice i Trelleborg är ett företag som medvetet slagit av på tillväxten för att fokusera på sina ledord: Pålitlighet, Kvalitet och Kunskap. De gör som en gång Palmeutredaren Hans Holmér: Följer PKK-spåret.

– Vi har ett väldigt fint arbets­klimat i Elservice, och jobbar hårt på att bygga vidare på det.
Nu skruvar vi på ekonomi och produktion för att ligga i topp där, berättar Morgan Larsson, vd och störste ägare i företaget.

– För att få hela företaget att gå åt samma håll har vi tagit fram en gemensam värdegrund för firman. Den uttrycker vi i de tre ledorden ”pålitlighet”, ”kvalitet” och ”kunskap”. Morgan Larsson menar att de här tre orden hela tiden varit ett kännemärke för hans företag, ända sedan han tog över som vd 2001.

– Vår ambition är att växa med kunderna genom att vara lite bättre än andra. Det är för det mesta från befintliga kunder som de nya uppdragen kommer. De gillar oss för att vi levererar det de vill ha på utlovad tid.

När Morgan Larsson och fyra projektledare i företaget tog över verksamheten 2007, hade Elservice ett tjugotal anställda. Fem år senare låg det i topp på sin hittillsvarande utvecklingskurva med fler än 50 montörer igång. Men den snabba tillväxten de första fem åren kostade på.

– 2012 gjorde vi ett minusresultat för första – och så här långt enda – gången. Tillväxten hade tagit hårt på ekonomin så vi bestämde oss för att slå av på takten. Sedan dess har vi legat på 40–50 anställda och en årsomsättning mellan 50 och 65 miljoner kronor. Nuförtiden lånar vi in personal från andra EIO-företag i regionen i stället, när inte vår egen kapacitet räcker till, förklarar Morgan Larsson.

– 2012 gjorde vi ett minusresultat för första – och så här långt enda – gången. Tillväxten hade tagit hårt på ekonomin så vi bestämde oss för att slå av på takten. Sedan dess har vi legat på 40–50 anställda och en årsomsättning mellan 50 och 65 miljoner kronor.

Morgan Larsson, vd och störste ägare

Att Morgan Larsson fick med sig företagets fyra projektledare som delägare vid övertagandet har betytt mycket för Elservice, menar han. Delägarskapet har blivit en motor för alla fem delägare och skapar en teamkänsla och ett intresse i ledningen som inte skulle ha funnits där annars.

– Det har varit den allra viktigaste framgångsfaktorn för oss, så det var nog tur att jag inte hade råd att köpa hela företaget själv den gången 2007, utan behövde mina fyra kollegors hjälp med finansieringen, konstaterar Morgan.

Morgan berättar att alla i ledningen är med och jagar nya jobb. Var och en ansvarar för sitt kundsegment och räknar på jobben inom det. Elservice strävar efter uppdrag som kan debiteras lite bättre, jobb där det går att ta betalt efter kvaliteten på det utförda arbetet.

– Därför avstår vi till exempel från ramavtal på servicesidan där det är priset som ensamt är avgörande för vem som får uppdraget, liksom från serieproduktion av bostäder – vi lockas i stället av installationer i mer påkostade boenden, som de exklusiva lägenheter i Lomma Strand vi just nu installerar i, säger Morgan Larsson.

Hans Magnusson är den projektledare som arbetar med de exklusivare husen. Hans arbete handlar mycket om lyxvillor i området Skanör-Falsterbo-Höllviken, hus där installationskostnaderna kan ligga från 350 000 kronor till en bra bit över miljonen.

– Därför avstår vi till exempel från ramavtal på servicesidan där det är priset som ensamt är avgörande för vem som får uppdraget, liksom från serieproduktion av bostäder.

– Då pratar vi om stora KNX-installationer med belysnings- och energistyrning, integrerat med säkerhetssystem och med stora audioinstallationer och liknande, förklarar Morgan Larsson. Det här är uppdrag som inleds med att projektledaren sitter ner med kunderna och diskuterar vad de kan få för funktioner i sitt hus. Uppdragen kommer in via byggmästare som specialiserat sig på exklusivare boenden men också från olika arkitekter som Elservice arbetat med tidigare.

Varje fredag morgon samlas ledningen och stämmer av hur det gått under den gångna veckan.

– På de här mötena lägger vi vår planering och diskuterar frågor som dykt upp sedan sist. Det är viktigt för mig att veta att hela ledningen har koll på allt som rör företaget, understryker Morgan Larsson.

För att också de anställda ska vara väl orienterade om sitt företag och engagerade i hur verksamheten går, ordnas en hel del gemensamma aktiviteter.

– Varje gång vi är klara med ett större jobb så firar vi det på något vis tillsammans med de som deltagit i arbetet. Vi ordnar gemensamma resor för hela firman och har då och då träffar där vi bara äter och dricker lite tillsammans och kanske kollar in någon fotbollsmatch eller så, berättar Morgan.

Han pekar på det faktum att det finns en hel del hemvändare bland de anställda – folk som sökt sig någon annanstans, men återvänt.

– Varje gång vi är klara med ett större jobb så firar vi det på något vis tillsammans med de som deltagit i arbetet. Vi ordnar gemensamma resor för hela firman och har då och då träffar där vi bara äter och dricker lite tillsammans och kanske kollar in någon fotbollsmatch eller så.

– Trivseln är jätteviktig. Här är ju jättesvårt att hitta yrkeskunnigt folk så vi tar hela tiden vara på möjligheten att rekrytera via praktikanter och lärlingar, säger Morgan som själv också är personalansvarig i företaget.

I dag erbjuder Elservice sina kunder det mesta från svagström till industriautomation.

Serviceuppdrag inom industrin svarar för ungefär hälften av omsättningen. Här är 85–90 procent av industrierna i Trelleborg kunder, många via serviceavtal.

Företaget åtar sig också större entreprenader och har de senaste åren byggt ett par stora multiarenor – i Lund och Helsingborg.

– Vi har precis blivit klara med Förenade Bils nya fullserviceanläggning i Lund och har också några bostadsprojekt på gång, berättar Morgan Larsson. En del av uppdragen drivs från den filial som Morgan lät starta i Malmö för tio år sedan.

– Jag vill påstå att vi har en ganska slimmad ”överrock” i vårt företag. Vi är åtta personer på kontoret och då räknar jag också in den projektör vi anställde för några år sedan. Med hans hjälp gör vi i princip all projektering själva och ligger i framkant med 3D-Cad som stöd för det hela.

– Jag vill påstå att vi har en ganska slimmad ”överrock” i vårt företag. Vi är åtta personer på kontoret och då räknar jag också in den projektör vi anställde för några år sedan.

Morgan Larsson menar att elinstallationerna blir mycket bättre när företaget gör projekteringen själva. Det är lättare att lösa problem som uppstår direkt och projekten kan genomföras med materiel som företaget är vant att arbeta med.

– Bara att montören kan ringa direkt till vår projektör och be om hjälp när något problem uppstår är värt väldigt mycket. Och så har vi fått mycket bättre koll på processekonomin tack vare att vi projekterar själva, tillägger Morgan Larsson.

FAKTA

Brokig historia

Elservice i Trelleborg har en historia som sträcker sig ett 60-tal år bakåt i tiden. I många år var det här ett familjeföretag, men när en ny generation skulle ta vid kring millennieskiftet såldes företaget till börsbolaget Thalamus som i samma veva också köpte Fiberdata AB.

Elservice arbetade under namnet Fiberdata fram till 2007 då Thalamus ville sälja bolaget. Flera av de större installationsbolagen var intresserade av att ta över, men Morgan Larsson – som varit vd sedan 2001 – agerade för att själv ta över verksamheten.

Tillsammans med projektledarna Michael Andersson, Martin Johansson, Magnus Kroon och Fredrik Nielsen – som var och en gick in med 10 procent – tog Morgan Larsson över företaget 2007, samtidigt som företaget döptes om till Elservice i Trelleborg AB. 

FAKTA

Elservice i Trelleborg

Huvudkontor i Trelleborg, filial i Malmö

• Ägs av vd Morgan Larsson (60 proc) samt fyra projektledare (vardera 10 proc)

• Startade i nuvarande form 2007

• Hade 43 anställda vid årsskiftet

• Omsatte 59 miljoner kronor 2015

• Vinstmarginalen samma år var 7,7 procent.