Logga in

“Reform ger bättre verktyg mot oseriösa”

Publicerad
14 jun 2016, 16:11

Installatörsföretagen får ofta hör historier som den vi berättade Ronny och Hanna som fick sin husdröm grusad av massiva elfel. Men med de nya behörighetsreglerna kan tillsynen av elinstallatörer bli bättre.

– Som gammal husägare kan jag förstå de känslor som köparna i artikeln har. Det är ju inte bara fördyrande kostnader utan de positiva känslorna i deras livs största affär som grusas, kommenterar Johan Martinsson, chef för bransch och affärsjuridik på Installatörsföretagen.

Läs de andra artiklarna i Elinstallatörens granskning om utländska elyrkespersoner som jobbar i Sverige: 

Hanna och Ronnys drömvilla vimlade av elfel

Branschen reagerar mot utländska elinstallatörer

– Tyvärr är detta inte ovanligt. Statistiken i vår Elsäkerhetsbarometer visar att det finns mycket slitna installationer därute men också att det finns rent av farliga elinstallationer i vart femte svenskt hem.

– På Installatörsföretagen får vi ofta höra om ärenden lika den här familjens. Det är bara att konstatera att i den renoveringstakt fastigheter har, framförallt i storstäderna, så finns det många byggföretag som renoverar utan fackkunskap inom elteknik, säger Johan Martinsson.

”De verktyg vi har idag för tillsyn av en elinstallatör är något begränsade, men ändringar är på väg i form av reformeringen av behörighetsreglerna. Genom denna reform ges en helt annan möjlighet att med bättre verktyg få bort oseriösa aktörer.”

Per Höjevik, chef på analysavdelningen på Elsäkerhetsverket

Så vad kan då Elsäkerhetsverket göra för komma till rätta med det här problemet?  Per Höjevik, chef på analysavdelningen på Elsäkerhetsverket, säger att de inte har något stöd för att det är ett växande problem med undermåliga installationer av utländska elinstallatörer som fått svensk behörighet.

– Däremot finns det problem med felaktigt utförda elinstallationer och det tror vi har flera bakomliggande orsaker. Elinstallatörer och yrkesmän ska inte bara ha den kompetens som krävs för arbetet, de ska också ges rätt förutsättningar när de ska utföra arbetet.

– De verktyg vi har idag för tillsyn av en elinstallatör är något begränsade, men ändringar är på väg i form av reformeringen av behörighetsreglerna. Genom denna reform ges en helt annan möjlighet att med bättre verktyg få bort oseriösa aktörer. Slutkunden kan lättare finna företag som har tillåtelse att utföra arbeten på deras anläggningar och vid brister finns bättre verktyg för Elsäkerhetsverkets tillsyn av företaget.

– Redan i dag har anläggningsinnehavaren ett ansvar att kontrollera att det bolag hen anlitar har en elinstallatör med rätt behörighet för det arbete som beställts. I och med reformen kommer anläggningsinnehavaren få mycket lättare att finna företag som har tillåtelse att utföra arbeten på deras anläggningar och vid brister kommer det att finnas bättre verktyg för Elsäkerhetsverkets tillsyn av företaget.