Nytt säljverktyg för smart elteknik

Publicerad
22 jun 2016, 11:05

Elinstallatörer har väldigt högt förtroende hos kunderna, efterfrågan på smart elteknik är stor och kunderna efterlyser råd och förslag. Nu kommer ett nytt verktyg som ska hjälpa elinstallatörer att bli bättre säljare.

En majoritet av elteknikbranschens kunder är fortfarande helt ovetande om den nya smarta elteknik och de läckra belysningslösningar som sedan några år tillbaka visas på mässor och grossister. Och att visualisera den med ord är inte helt lätt. Men när kunderna väl får insikt om den nya tekniken är köpviljan stor, visar både undersökningar och erfarenhet. Det här var utgångspunkten när Elrätt-projektet började utveckla Elrätt Idébanken.

Idébanken är ett säljverktyg där en rad nya lösningsförslag inom smart elteknik har samlats. Rent praktiskt är det ett webbverktyg som även går att använda på mobila plattformar. I banken finns ett 90-tal olika lösningar från en rad ledande elteknikleverantörer och grossister inom Elrätt-projektet. Idébanken är tänkt att vara ett arbetsredskap för platschefer och montörer på installationsföretag.

– Idébanken gör det enkelt för elinstallatören att på ett åskådligt sätt kunna erbjuda kunden attraktiva lösningar med smart elteknik. En stor fördel är att man kan ge kunden ett lösningsförslag direkt på plats och visa lösningen i sin mobil eller iPad, alternativt att mejla förslag och prisexempel till kunden innan eller efter mötet, säger Tarja Häggmark, projektledare för Elrätt.

”Att samla smarta eltekniska lösningar på ett ställe som vi enkelt kan nå via mobilen är ett modernt sätt att arbeta på. Vi kan visa kunden ett förslag direkt, utan att först behöva åka till kontoret för att hitta alla uppgifter.”

Reidar Kinderås, elinstallatör

En elinstallatörer som redan testat Idébanken är Reidar Kinderås, ägare till SetEl i Simrishamn. Han är en av Elrätt-projektets ambassadörer. SetEl arbetar med allt från traditionella elinstallationer till energikartläggning och dragning av fibernät.

– Att samla smarta eltekniska lösningar på ett ställe som vi enkelt kan nå via mobilen är ett modernt sätt att arbeta på. Vi kan visa kunden ett förslag direkt, utan att först behöva åka till kontoret för att hitta alla uppgifter, säger Reidar Kinderås.

Idébanken ska löpande fyllas på med lösningsförslag. En ny funktion som ska läggas till är att elinstallatörerna som använder Idébanken kommer att ha möjlighet att kommentera och betygsätta lösningarna, vilket kommer att leda till att leverantörerna måste hålla en hög kvalitet på de lösningar som läggs in.

För att ta del av Idébanken så måste elinstallatören vara medlem i Elrätt och därmed också medlem i EIO. Det är chefen på företaget som själv först registrerar sig och därefter kan medarbetare läggas till som användare. Själva användandet är kostnadsfritt.