“Handlar mer om att bygga nytt än att bygga om”

Publicerad 8 jun 2016, 13:54

Bravida har fått i uppdrag att utföra VS-, el- och sprinklerinstallationer till den första etappen av omgörningen av köpcentret A6 i Jönköping. Ordern är värd cirka 90 miljoner kronor och kommer att sysselsätta ett 15-tal installatörer, enligt Benny Åström, tillförordnad chef för VS-installationsavdelningen på Bravida i Jönköping.

Ordern för den första ombyggnadsfasen löper på tre år, fördelad på 30 miljoner kronor per år.

– Nya A6 ska bli ett attraktivt och modernt köpcenter. Gamla A6 invigdes 1987 så det är rätt gammalt, det handlar mer om att bygga nytt än att bygga om, då vi river stora delar av gamla A6, säger Benny Åström.

Bravida hoppas på att bli aktuella som installatörer även i den andra etappen av ombyggnaden, som är på sex år.

Fastighetsägaren Alecta planerar för en omfattande modernisering och tillbyggnad av köpcentret A6 Center i Jönköping och har tecknat ett samverkansavtal med Wästbygg för planering, projektering och byggnation av en första etapp, ett arbete som beräknas pågå till och med 2018.

Uppdraget omfattar totalt 36 000 m2 bruttoarea och ska utföras samtidigt som verksamheten i köpcentrets övriga delar fortgår som vanligt. Ordervärdet för byggentreprenaden uppgår totalt till cirka 400 miljoner kronor.