Logga in

3 fallgropar för elektriker i skyddsrum

Publicerad
29 jun 2016, 08:39

Ska du göra elinstallationer i ett garage eller förråd som även är skyddsrum? Här är tre misstag, som kan bli dyra att rätta till i efterhand.

I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum. Närmare 100 av dem är bergrum. Om de används till något annat måste fastighetsägaren se till att anläggningen kan tas i bruk som skyddsrum inom två dygn. Därför gäller det att ha koll på reglerna.

Lars Gråbergs är skyddsrumsingenjör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som besiktigar landets skyddsrum.

Här ger han sina tips på vad man bör tänka på:

1 Närvarostyrning

Ett vanligt misstag är när belysning i exempelvis ett garage får närvarostyrning.
– Då händer det att installatören missar att det krävs en omkopplare så att belysningen kan styras manuellt vid skyddsrumsdrift, säger Lars Gråbergs.

– Då händer det att installatören missar att det krävs en omkopplare så att belysningen kan styras manuellt vid skyddsrumsdrift.

2 Täta för bomber

Ett annat fel kan uppstå när nya kablar dras i en anläggning, kanske för att installera fiber. Tätningen vid kabelgenomföringarna måste stå pall för gas, brand och stötvågor från bomber – något som ibland missas.

Det kan ställa till ganska mycket problem när ett driftsatt system måste åtgärdas.
Att göra om och göra rätt kan bli kostsamt för fastighetsägaren, säger Lars Gråbergs.

3 Tänk till om ”freds-elen”

Det gäller också att tänka till innan ”freds-el” installeras på skiljeväggar, exempelvis i ett skyddsrum som används som förråd. Väggarna ska enkelt kunna rivas av lekmän utan specialverktyg, och då måste de vara fria från elinstallationer. Att fastighetsägaren säger sig ha tillgång till elektriker, som kan göra jobbet, duger inte.

– I beredskapstid vet man inte var elektrikern befinner sig, så arbetet måste kunna utföras av lekmän, säger Lars Gråbergs.

– I beredskapstid vet man inte var elektrikern befinner sig, så arbetet måste kunna utföras av lekmän.

I vanliga skyddsrum för runt 100 personer behövs ingen reservkraft. Om strömförsörjningen slås ut får personerna i skyddsrummet handveva fläktaggregat för att få filtrerad friskluft. I ett bergrum krävs däremot så kraftfulla fläktaggregat att handvevar inte förslår. Därför krävs reservkraft som kan köra utan avbrott i minst tre dygn.

Det ska även finnas eluttag som de skyddssökande kan använda. Minst två dubbeluttag för varje påbörjat 60-tal skyddsplatser ska det vara, enligt skyddsrumsreglerna SR15. Dessa kan personerna i skyddsrummet använda till vad de vill.

FAKTA

Därför behövs skyddsrummen

Få nya skyddsrum har byggts i Sverige efter kalla krigets slut. Varför måste vi ha kvar de gamla skyddsrummen i dag?

– Omvärlden och hotbilden förändras, och vi kan inte säga ”nu behövs det inga skyddsrum längre”. Jag ser skyddsrummen som en försäkring som staten har tecknat åt oss, men hoppas så klart att de aldrig behöver användas, säger Lars Gråbergs.