Generatorbyte gav sämre vintersiffror för kärnkraften

Publicerad 3 maj 2016, 13:50

Av totalt sju kärnkraftsreaktorer hade sex av dem en tillgänglighet på 98,4 procent under första kvartalet 2016. Den totala tillgängligheten under vintern var sämre. Från november 2015 till och med mars i år låg den på 81,5 procent. Ett byte av generator vid Forsmark 3 drog ner.

– Kärnkraften producerade när den behövdes som mest, sex av sju reaktorerer levererade utmärkta dryga 98 procents tillgänglighet, det säger Björn Linde, vd för Forsmark och Ringhals som ägs av Vattenfall.

Räknar man med Forsmarks reaktor 3 så blir siffrorna sämre eftersom den stått still länge på grund av att generatorn bytts ut. Arbetet med att modernisera reaktorn har varit tidskrävande och involverat tunga lyft på upp till 520 ton. Även Ringhals reaktor 2 har påverkat tillgängligheten menligt och det på grund av långdragna reparationer.

Efter uppgradering har Forsmark reaktor 3 en av Nordens största generatorer och den förväntas nu leverera el i flera decennier.

Årets vintersäsong, alltså perioden som sträcker sig från november förra året till mars i år hade en total tillgänglighet på 81,5 procent, det kan jämföras med samma period ett år tidigare som låg på 83,7 procent.