Logga in

Garo börsintroduceras

Publicerad
7 mar 2016, 12:19

Installationslösningsföretaget Garo börsintroduceras nästa vecka på Nasdaq Stockholm. Introduktionspriset är fastställt till 73 kronor och hela bolaget värderas till 730 miljoner kronor.

Garo offentliggör idag måndag att bolaget introduceras på Stockholmsbörsen den 16 mars. Erbjudandet omfattar 4 miljoner aktier som erbjuds av ägarna Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson Invest AB. Ytterligare 15 procent av de totala aktierna kan säljas för att täcka eventuellt övertilldelning. Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas så säljs 46 procent av aktierna till ett värde av 335,8 miljoner kronor.

Två Investmentbolag, Svolder AB och Vätterledens invest AB har åtagit sig att förvärva 30,4 procent av erbjudandet eller 14 procent av det totala antalet aktier. Även Garos styrelse kommer köpa större poster. Både institutionella placerare och allmänheten får anmäla intresse för att teckna aktien från 8-15 mars. Första handelsdag är satt till den 16 mars, alltså onsdag i nästa vecka. Kortnamn för aktien blir GARO.

Garo har enligt bolagets egen bedömning en ledande position inom sina produktområden installationsprodukter,  projekt, tillfällig el och ladd. Slutkunderna är elinstallatörer, OEM-tillverkare och industriföretag men den huvudsakliga kundgruppen är elgrossister.