Samarbete med elinstallatörer väg till framgång

Publicerad 22 feb 2016, 10:17

Categori Data AB i Stockholm har blivit en viktig spelare på marknaden för tele, data och säkerhet. Men trots att de har personal med behörighet väljer de ändå att samarbeta med renodlade elinstallatörer. Det har visat sig vara ett framgångsrecept. 

Categori Data AB i Stockholm är ett företag som framgångsrikt använt samarbeten med lokala elinstallatörer för att utvecklas. Många av de uppdrag som företaget arbetar med har de fått av samarbetande elinstallationsföretag. Att leva i symbios med flera sådana företag är en strategi som har varit riktigt framgångsrik:

– Vi har visserligen elektrikerbehörighet också i företaget, men föredrar oftast att ta hjälp av systerföretag inom EIO när det gäller sådana arbeten som att bygga centraler, installera reservkraft eller sätta uttag, förklarar företagets vd och huvudägare Christer Ferm.

– I gengäld får vi själva ofta förfrågningar från de här företagen när de behöver kompetens inom vårt område i olika projekt. Min erfarenhet är att det ofta är lönsammare att var och en gör det som den personen är specialist på.

– Min erfarenhet är att det ofta är lönsammare att var och en gör det som den personen är specialist på.

Christer Ferm, vd  

Erfarenhet från Telehantering

Categori Data startades 1998 som ett företag med verksamhet inom datakommunikation och datalösningar. Huvudkontoret fanns i Stockholm, men en filial inrättades också i Göteborg. Efter sju år hade företaget 13 anställda, inklusive de tre grundarna. Det var då Christer Ferm rekryterades till Categori Data.

– Jag kom närmast från företaget Telehantering i Stockholm där grundaren Yngve Carlsson gjorde en stor utbildningsinsats för att lära upp mig i branschen. Efter femton år i företaget, de sista som entreprenadchef, var jag ganska slutkörd. Jag gick faktiskt in i väggen ett par gånger och kände efter det att det var dags att göra något radikalt med mitt liv, minns Christer Ferm.

Christer axlade en mindre ansvarstyngande roll som projektledare på Categori Data AB men det dröjde inte många månader innan han blev erbjuden att ta över som vd i företaget och samtidigt gå in som delägare.

– Jag gick faktiskt in i väggen ett par gånger och kände efter det att det var dags att göra något radikalt med mitt liv. 

– Entreprenören inom mig kunde inte annat än tacka ja till ett sådant erbjudande. Med min erfarenhet från Telehantering lärde jag mig att fokusera på det som är viktigare än att bara ha bråttom. Det har visat sig vara ett vinnande koncept.

Vill stärka kompetensen inom CCTV

Som en första åtgärd i ledningen för Categori Data AB lade Christer upp en femårsplan för verksamheten. I den stakades mål ut för företagets utveckling och kursen lades om mot en betydligt bredare verksamhet.

– Så här tio år senare kan jag konstatera att de där målen har uppfyllts med råge. Nu är det dags för Morgan Börjesson och mig att lägga en ny femårsplan, säger Christer Ferm. Morgan är projektledare/vice vd i företaget och dess andre delägare i dag.

– Så här tio år senare kan jag konstatera att de där målen har uppfyllts med råge.

Den verksamhetsförändring som initierades av den första femårsplanen handlade om att bygga kompetens inom brand- och inbrottslarm, passersystem och CCTV.

– I dag är vi en godkänd anläggarfirma för brand och inbrott och har behöriga ingenjörer inom dessa områden. Målet är nu att stärka kompetensen inom CCTV och att bli anläggarfirma också där. Det är ett komplext område som kräver resurser om vi ska bli bra på det, konstaterar Christer.

Ett annat beslut som femårsplanen ledde till var inrättandet av en särskild dokumentationsavdelning. Den har två anställda medarbetare i dag, förstärkta av en extern konsult.

– Dokumentation är extremt viktigt i säkerhetsbranschen. Genom att inrätta en särskild avdelning för den har vi inte bara avlastat övrig personal rejält utan också gett våra kunder ännu en viktig anledning att anlita oss.

– Dokumentation är extremt viktigt i säkerhetsbranschen. Genom att inrätta en särskild avdelning för den har vi inte bara avlastat övrig personal rejält utan också gett våra kunder ännu en viktig anledning att anlita oss, menar Christer Ferm.

Stabil utveckling för Categori Data

Det har gått uppåt och nedåt för Categori Data AB sedan Christer kom till företaget, men på senare år har utvecklingen varit stabilt positiv. Antalet kunder och affärer har ökat och med den också personalstyrkan.

– Vi är 52 anställda, men behöver ändå låna in personal då och då. Just nu tror jag att vi har ett tiotal externa medarbetare i projekten. Vi behöver bli fler.

Under 2015 anställdes en personalchef och en entreprenadchef i företaget. Det var rekryteringar som blev alltmer nödvändiga i takt med att verksamheten har växt.

– Det är alltid ett problem att sitta som vd i ett företag och ta alla beslut själv. Inte bara för arbetsbelastningens skull utan också för att det till sist går ut över verksamheten.

– Det är alltid ett problem att sitta som vd i ett företag och ta alla beslut själv. Inte bara för arbetsbelastningens skull utan också för att det till sist går ut över verksamheten. Christer ser stora fördelar med att företaget nu har anställt Lena Lindgren som personalchef, till exempel:

– Nu kan Lena hjälpa oss att ta hand om nyrekryteringar på ett mer professionellt sätt. Personalen kan dryfta personalfrågor med henne och genom Lena har jag fått en bättre kanal för information om vad de anställda tycker behöver förändras, säger Christer och tillägger:

– Att Lena och entreprenadchefen Mats Gredemyr har börjat bli lite varmare i kläderna märks verkligen i vårt dagliga arbete. Det har blivit lite lugnare i företaget och överlag känner jag att det här har förstärkt framåtandan bland de anställda.

EIO:s ledarskapsutbildning gav verktyg

Christer medger att den här viktiga förändringen till stor del är ett resultat av att han genomgått EIO:s ledarskapsutbildning:

– Det var en påkostad kurs, men den gav mig mycket och ökade mitt kontaktnät med andra företagsledare. Jag fick också bra verktyg att använda i vd-rollen.

– Det var en påkostad kurs, men den gav mig mycket och ökade mitt kontaktnät med andra företagsledare. Jag fick också bra verktyg att använda i vd-rollen.

Ett annat, kanske lite mer oväntat, resultat av kursen var att den ledde till en personförändring. Christer förklarar hur:

– Personalen har vittnat om att jag har blivit lite lugnare på arbetet, att jag lyssnar mer på folk och att jag upplevs som en gladare person än tidigare.

Stärkt av erfarenheterna har Christer Ferm nu beslutat att all ledande personal i företaget, från projektledare och uppåt ska få gå utbildningen.

– Vi satsar generellt mycket på vidareutbildning. Vår bransch är teknisk och kompetenskrävande,  det gäller att hänga med här. För 2016 är halva styrkan – 26 personer – med i utbildningsplanen som vi har tagit fram tillsammans med EUU i Nyköping, berättar Christer.

Bland de större i tele- och larmbranschen

Tele, data, säkerhet och brandlarm är områden som hela tiden växer i omfattning, inte minst i Stockholm. Det har lett till att det finns många aktörer på marknaden, men samtidigt inte så många i den storleksklass som Categori Data AB är.

– Telehantering, det företag som jag kom från, har ett hundratal medarbetare och är en av de största aktörerna, liksom också de stora koncernerna som Bravida och Caverion. Men vid sidan om de här har vi lyckats vinna många stora och viktiga projekt genom att satsa på att vara mer flexibla än de flesta andra. Vi vill skapa namn om oss att vara ett företag som har lätt att förstå vad det är kunderna vill ha och som har förmåga att hjälpa kunderna att förstå just det.

Säkerhetsbranschen komplex

Christer förklarar att komplexiteten i säkerhetsbranschen lett till att kunderna ofta behöver ta konsulter till hjälp vid upphandlingar men att inte ens det garanterar att resultatet blir bästa tänkbara.

– Ofta krävs en hel del pedagogik och ödmjukhet från vår sida för att leda kunderna rätt, men vi hjälper dem gärna med det. Vi har lärt oss att ställa rätt frågor och att borra tillräckligt djupt för att förstå vad kunden behöver.

– Ofta krävs en hel del pedagogik och ödmjukhet från vår sida för att leda kunderna rätt, men vi hjälper dem gärna med det.

Kanske är det förklaringen till att Categori Data AB inte behövt lägga så mycket arbete på att jaga nya uppdrag. Jobben flyter liksom in ändå.

Största kunden är fastighetsbolaget Huvudstaden som har tagit företagets hjälp att installera nya brandlarm i alla sina fastigheter och också köper service på passersystem.

Mest prestigefyllda kunder – för ett säkerhetsföretag – är kanske polisen, Säpo och försvaret. Kommuner, landsting och större industriföretag finns också flera av på kundlistan.

– Vi håller oss mest runt Stockholm och i Mälardalen. Men då och då gör vi jobb avsevärt längre bort – när vi gör teleinstallationer på Sveriges ambassader runtom i världen, berättar Christer.

FAKTA

Categori Data AB

• Grundades 1998
• Har huvudkontor i Rissne väster om Stockholm
• Ägs av Christer Ferm (72 procent) och Morgan Börjesson (28 procent)
• Sysselsätter i dag 52 personer plus inhyrd personal
• Erbjuder tjänster inom datanät, brand- och inbrottslarm, passersystem och CCTV
• Omsatte 53,6 miljoner kronor verksamhetsåret maj 2014-april 2015
• Vinstmarginalen samma period uppgick till 8,6 procent.

FAKTA

Medarbetarguide

Categori Datas ”Medarbetarguide” togs fram förra året efter en mall från EIO. Den ska revideras varje år och delas ut till alla företagets medarbetare. Här finns allt som var och en behöver veta som anställd — från företagets affärsidé till vad som gäller för reparation och skötsel av företagets bilar.

FAKTA

Tre framgångsfaktorer

Tre framgångs­faktorer
Vd Christer Ferm pekar på tre faktorer som särskilt förklarar Categori Datas positiva utveckling på senare år:
1. Företaget arbetar med tydliga mål som hjälper alla i ledande positioner att fatta rätt beslut
2. Ett utvecklat samarbete med företag i elinstallationsbranschen där Categori Data och dess partners hjälper varandra att genomföra projekten
3. Categori Data har gjort sig känt bland kunderna som ett företag som håller vad det lovar och som har förmåga att se kundernas behov.