Filosofin som halverar lagrets energikostnader

Publicerad 4 feb 2016, 05:48

När det ändå finns rörelsesensorer och andra givare i en ­byggnad, varför inte då låta dem styra så mycket som möjligt? Med det synsättet har Per Svensson och hans kollegor hjälpt ett företag i Vetlanda att halvera sin energiförbrukning. Nu är energidata synliga i datorerna och det är enkelt att styra olika tekniska system via dem.

För åtta år sedan började T-Emballage i Vetlanda att intressera sig för energi­effektivisering. Sedan dess har Per Svensson varit engagerad i att med hjälp av allt smartare el- och styrteknik pressa ner kostnader för el och fjärrvärme. Först som vd i Vitala El, senare som projektchef på Elajo och numera som avdelningschef vid Bravidas nystartade kontor i Vetlanda.

– Genom åren har jag varit med och moderniserat belysning, installerat belysningsstyrning med dagsljus- och rörelsesensorer, sänkt varvtal på fläktarna i ventilationssystemet och mycket, mycket annat, berättar Per.

Mycket av Pers och hans kollegers arbete har handlat om mätning av olika energidata och om att göra resultatet synligt för de anställda på kontoret.

– Genom att visualisera energiförbrukningen har vi gett företaget möjlighet att hålla koll på den, se status för olika system och styra dem via olika tidkanaler. På datorerna i kontoret kan de anställda se hur anläggningen mår och enkelt styra den utifrån den kunskapen, förklarar Per.

– Genom att visualisera energiförbrukningen har vi gett företaget möjlighet att hålla koll på den, se status för olika system och styra dem via olika tidkanaler.

 Per Svensson, advelningschef, Bravida Vetlanda

T-Emballage är ett företag som handlar med produkter för i första hand byggindustrin. Företaget köper in materiel från olika tillverkare, klistrar på sitt eget varumärke och säljer det vidare. I sortimentet finns produkter för tak med olika tätskikt, byggfolie, vindpapp, fuktspärrar, golv och mycket annat.

– Allt skeppas ut i landet härifrån Vetlanda och det har gjort det här företaget väldigt duktiga på logistik. Så i dag säljer de logistiktjänster till andra företag – som Ikea och SAPA, förklarar Per.

Logistik kräver stora lager och lagerbyggnader är idealiska för energieffektivisering, menar Per Svensson. Lagerverksamheten har vuxit snabbt, det första lagret på 10 000 kvadratmeter räckte inte till. 2011–2012 byggdes därför ett nytt lager, med lika stor bottenyta men högre bygghöjd. Det blev ett tillskott med hela 12 000 pallplatser.

Det nya lagret är helt KNX-styrt. Belysning, värme, ventilation, låsning och dörrövervakning styrs av KNX-en, liksom markiserna på kontorsdelen och signaler till brand- och inbrottslarmen.

– Vi har haft som filosofi att utnyttja sensorerna i anläggningen för att styra så många funktioner som möjligt.

– Vi har haft som filosofi att utnyttja sensorerna i anläggningen för att styra så många funktioner som möjligt, förklarar Per. Om det redan fanns skymningsgivare och temperaturgivare utomhus så var det logiskt att också låta markiserna styras via dem. Det var inte så svårt att programmera tröskelvärden för markisstyrningen, poängterar Per.

Det är just den här filosofin som gör KNX-installationen hos T-Emballage så intressant.

– Annars är det här inte någon särskilt stor eller komplicerad KNX-anläggning, men den visar på det faktum att du kan komma väldigt långt med lösningar som inte är så krångliga. När kunden här tittar på sin energiförbrukning är han väldigt nöjd. Det är inte bara KNX-systemets förtjänst – fastighetschefen Håkan Winbrand lägger ner mycket jobb på energiuppföljning, men tack vare KNX har han tillgång till realtidsdata om förbrukningen, understryker Per Svensson. Det har lagts ner en hel del arbete på analyser och uppföljningar av energidata.

– Annars är det här inte någon särskilt stor eller komplicerad KNX-anläggning, men den visar på det faktum att du kan komma väldigt långt med lösningar som inte är så krångliga. 

Resultatet är nästan förbluffande. I det gamla lagret har elförbrukningen halverats. Och även om det är lite svårare att få fram mätdata för fjärrvärmen visar statistik över de senaste åren att också där har förbrukningen halverats.

– I det nya lagret förväntar jag mig ännu bättre resultat. Det är byggnadstekniskt mycket energisnålare än det gamla. Trots att det har en avsevärt större volym drar nybyggnaden mindre energi än gamla lagret.

Per understryker att hans egen roll i KNX-projektet på T-Emballage handlat om konstruktion och projektledning. Duktiga montörer har skött installationen och kollegan Pontus Nilsson har arbetat med programmering och driftsättning.

Nu är alla de stora åtgärderna på energisidan genomförda, enligt Per. Men mer finns att göra. Det finns mätbara tomgångseffekter att ta itu med. En del äldre installationer i det gamla lagret behöver ses över. När det byggdes fanns inte LED-armaturer med som alternativ, till exempel.

– Men vi rusar inte in och installerar nytt utan att först noga utreda och utvärdera vilka möjligheter vi har. 

– Men vi rusar inte in och installerar nytt utan att först noga utreda och utvärdera vilka möjligheter vi har. Det gäller att relatera kostnaderna för ny teknik till deras pay-off tid, säger Per Svensson.

– Sedan är det förstås inte alltid bara pengarna som styr. Företaget vill också ha bra och väl fungerande lösningar som ger ökad komfort och användarvänlighet. Som att värme, ventilation och belysning i princip sköter sig själv. Då blir också drifts- och underhållsekonomin bättre, framhåller Per.